Outi Alanko-Kahiluoto Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Alanko-Kahiluoto, Outi
Telefon: 09 432 3005
E-post: outi.alanko-kahiluoto@riksdagen.fi
Webbplats: www.outialanko.fi
Yrke / titel: forskare, filosofie doktor
Valkrets: Helsingfors valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kanslikommissionen (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 29.02.2008
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 18.12.2007, (medlem) 19.12.2007 - 06.05.2008, (ersättare) 07.05.2008 - 14.05.2009
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 25.05.2009, (medlem) 26.05.2009 - 21.04.2015
Kulturutskottet (medlem) 04.03.2008 - 19.04.2011, (medlem) 13.06.2012 - 26.09.2014, (medlem) 17.02.2017 - 06.09.2017
Revisionsutskottet (Ordförande) 03.05.2011 - 29.06.2011
Försvarsutskottet (medlem) 30.09.2014 - 16.01.2015
Stora utskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.09.2009 - 29.06.2011
Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Gröna riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 11.06.2009 - 21.06.2011
Gröna riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 30.05.2013 - 16.10.2013
Gröna riksdagsgruppen (ordförande) 17.10.2013 - 07.09.2016