Outi Alanko-Kahiluoto Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Alanko-Kahiluoto, Outi
Telefon: 09 432 3005
E-post: outi.alanko-kahiluoto@riksdagen.fi
Webbplats: www.outialanko.fi
Yrke / titel: forskare, filosofie doktor
Valkrets: Helsingfors valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Kanslikommissionen (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.04.2007–29.02.2008
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.05.2007–18.12.2007, (medlem) 19.12.2007–06.05.2008, (ersättare) 07.05.2008–14.05.2009
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2007–25.05.2009, (medlem) 26.05.2009–21.04.2015
Kulturutskottet (medlem) 04.03.2008–19.04.2011, (medlem) 13.06.2012–26.09.2014, (medlem) 17.02.2017–06.09.2017
Revisionsutskottet (Ordförande) 03.05.2011–29.06.2011
Försvarsutskottet (medlem) 30.09.2014–16.01.2015
Stora utskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.09.2009–29.06.2011
Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Gröna riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 11.06.2009–21.06.2011
Gröna riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 30.05.2013–16.10.2013
Gröna riksdagsgruppen (ordförande) 17.10.2013–07.09.2016