Johanna Karimäki Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Karimäki, Johanna
Telefon: 09 432 3021
E-post: johanna.karimaki@riksdagen.fi
Webbplats: www.johannakarimaki.fi
Yrke / titel: diplomingenjör
Valkrets: Nylands valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Revisionsutskottet (medlem) 24.02.2017 -
Lagutskottet (medlem) 07.09.2017 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 30.06.2011 - 12.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007 - 19.04.2011, (medlem) 08.09.2016 - 06.09.2017
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 03.03.2008, (medlem) 04.03.2008 - 19.04.2011
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 26.05.2009 - 19.04.2011
Finansutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Miljöutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Jordbruksdelegationen (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 08.10.2012 - 21.04.2015
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015 - 06.09.2017
Revisionsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 - 06.09.2017
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 09.09.2009 - 19.04.2011
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Gröna riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 21.04.2011 - 29.05.2013
Gröna riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 19.08.2014 - 10.06.2015