Maria Guzenina Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Guzenina, Maria
Telefon: 09 432 3106
E-post: maria.guzenina@riksdagen.fi
Webbplats: www.mariaguzenina.net
Yrke / titel: redaktör
Valkrets: Nylands valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 09.06.2015 - , (Ordförande) 11.06.2015 -
Forum för internationella frågor (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 10.09.2008, (ersättare) 04.06.2013 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 22.06.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 22.06.2011
Stora utskottet (ersättare) 11.09.2008 - 27.03.2009, (medlem) 04.06.2013 - 21.04.2015, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Revisionsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 04.04.2007 - 02.05.2007
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 04.06.2013 - 21.04.2015, (Ordförande) 12.06.2013 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 12.06.2013 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 21.03.2007 -
Regeringsmedlemskap
Minister: omsorgsminister (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013