Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Heli Järvinen

Heli Järvinen

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   21.03.2007–19.04.2011, 22.04.2015–

Telefon:

09 432 3053

E-post:

heli.jarvinen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

magister i samhällsvetenskaper, journalist, lärare

Valkrets:

Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Kanslikommissionen (ersättare) 02.05.2019–
Finansutskottet (medlem) 02.05.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Bostads- och miljödelegationen (Ordförande) 06.09.2019–
Revisionsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Underrättelsetillsynsutskottet (medlem) 26.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (ersättare) 19.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (Ordförande) 10.09.2019–

Ledamotsassistent:

Heikki Härkönen,
Telefon: 050 595 8968
E-post: heikki.harkonen(at)riksdagen.fi