Heli Järvinen Gröna riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–19.04.2011, 22.04.2015–

Namn: Järvinen, Heli
Telefon: 09 432 3053
E-post: heli.jarvinen@riksdagen.fi
Webbplats: www.helijarvinen.fi
Yrke / titel: magister i samhällsvetenskaper, journalist, lärare
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015–
Tidigare valkrets: Södra Savolax valkrets 21.03.2007 - 19.04.2011
Riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 05.10.2016–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (Vice ordförande) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 03.04.2007–19.04.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.04.2007–19.04.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 15.05.2009–03.02.2010, (ersättare) 04.02.2010–19.04.2011
Finansutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 04.04.2007–19.04.2011
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen 22.04.2015 –
Tidigare riksdagsgrupper: Gröna riksdagsgruppen 21.03.2007–19.04.2011
Uppdrag i riksdagsgruppen: Gröna riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 08.09.2016–06.09.2018