Eero Lehti Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Lehti, Eero
Telefon: 09 432 3104
E-post: eero.lehti@riksdagen.fi
Webbplats: www.eerolehti.fi
Yrke / titel: politices magister, företagare
Valkrets: Nylands valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.05.2017 -
Finlands Banks revisorer (medlem) 11.04.2018 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 -
Riksdagens revisorer (ersättare) 10.05.2017 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Ekonomiutskottet (medlem) 03.04.2007 - 21.04.2015
Revisionsutskottet (ersättare) 01.06.2007 - 08.11.2010, (medlem) 09.11.2010 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Inspirationssamhället (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 03.05.2007 - 01.04.2008, (Vice ordförande) 30.05.2007 - 01.04.2008
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2012 - 31.12.2015
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 21.03.2007 -