Elsi Katainen
Riksdagsledamot  21.03.2007 - 28.02.2018

Namn: Katainen, Elsi
Yrke / titel: agrolog (YH), yrkeslärare
Tidigare valkrets: Norra Savolax valkrets 21.03.2007 - 21.04.2015
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015 - 28.02.2018
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Finansutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007
Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011, (ersättare) 09.06.2015 - 28.02.2018
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2007 - 05.03.2009, (ersättare) 06.03.2009 - 15.02.2010, (medlem) 16.02.2010 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 28.02.2018
Framtidsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011
Kulturutskottet (medlem) 06.03.2009 - 12.02.2010, (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (Ordförande) 03.05.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 10.05.2017 - 28.02.2018
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 28.02.2018
Revisionsutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 - 28.02.2018
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011, (Vice ordförande) 10.11.2009 - 29.06.2011, (medlem) 09.06.2015 - 19.11.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 30.06.2011 - 08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 28.02.2018
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.02.2017 - 08.02.2018
Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Tidigare riksdagsgrupper: -
Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 - 28.02.2018
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 02.06.2015 - 04.02.2018
Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 29.03.2007 - 06.02.2008
Term aborted: 01.03.2018 -
Ledamot i Europaparlamentet
I stället för: Eero Reijonen /cent