Elsi Katainen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Katainen, Elsi
Telefon: 09 432 3108
E-post: elsi.katainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.elsikatainen.fi
Yrke / titel: agrolog (YH), yrkeslärare
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Norra Savolax valkrets 21.03.2007 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 -
Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 10.05.2017 -
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Finansutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007
Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2007 - 05.03.2009, (ersättare) 06.03.2009 - 15.02.2010, (medlem) 16.02.2010 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011
Kulturutskottet (medlem) 06.03.2009 - 12.02.2010, (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (Ordförande) 03.05.2011 - 29.06.2011
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Revisionsutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011, (Vice ordförande) 10.11.2009 - 29.06.2011, (medlem) 09.06.2015 - 19.11.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 30.06.2011 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.02.2017 - 08.02.2018
Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 02.06.2015 - 04.02.2018
Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 29.03.2007 - 06.02.2008