Tuomo Puumala Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Puumala, Tuomo
Telefon: 09 432 3012
E-post: tuomo.puumala@riksdagen.fi
Webbplats: www.tuomopuumala.fi
Yrke / titel: magister i samhällsvetenskaper
Valkrets: Vasa valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 10.06.2015–
Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015–, (Ordförande) 10.06.2015–
Framtidsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Forum för internationella frågor (medlem) 10.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007
Försvarsutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2007–19.04.2011
Stora utskottet (ersättare) 03.05.2007–01.10.2007, (medlem) 02.10.2007–23.10.2008, (medlem) 21.09.2010–08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015–12.09.2017
Kulturutskottet (medlem) 03.05.2007–19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2007–22.04.2009, (medlem) 23.04.2009–18.09.2009, (medlem) 04.06.2010–10.09.2010, (ersättare) 15.09.2010–19.04.2011
Lagutskottet (medlem) 22.09.2009–12.02.2010
Miljöutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Grundlagsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 20.06.2012–01.06.2015