Katja Taimela Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Taimela, Katja
Telefon: 09 432 3154
E-post: katja.taimela@riksdagen.fi
Webbplats: www.katjataimela.com
Yrke / titel: kock i storhushåll
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007–21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.04.2007–21.04.2015
Lagutskottet (ersättare) 03.05.2007–19.04.2011
Revisionsutskottet (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015, (Ordförande) 05.05.2015–08.06.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 11.09.2008–29.06.2011
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 21.03.2007 –