Katja Taimela Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Taimela, Katja
Telefon: 09 432 3154
E-post: katja.taimela@riksdagen.fi
Webbplats: www.katjataimela.com
Yrke / titel: kock i storhushåll
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 21.03.2007–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007–21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015–16.04.2019
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.04.2007–21.04.2015
Lagutskottet (ersättare) 03.05.2007–19.04.2011
Revisionsutskottet (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015, (Ordförande) 05.05.2015–08.06.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 11.09.2008–29.06.2011
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 21.03.2007 –