Anne Kalmari Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Kalmari, Anne
Telefon: 09 432 3073
E-post: anne.kalmari@riksdagen.fi
Webbplats: www.annekalmari.fi
Yrke / titel: agronomie- och forstmagister, lantbruksföretagare
Valkrets: Mellersta Finlands valkrets 21.03.2007–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.05.2017–16.04.2019
Stora utskottet (ersättare) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 09.06.2015–04.10.2016, (ersättare) 13.09.2017–16.04.2019
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007
Ekonomiutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 02.10.2007–17.02.2009, (medlem) 22.09.2009–19.04.2011, (ersättare) 07.09.2011–06.06.2012, (ersättare) 12.09.2012–21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.05.2007–05.03.2009, (medlem) 06.03.2009–18.09.2009
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.05.2007–19.04.2011, (medlem) 30.06.2011–16.04.2019, (Ordförande) 09.05.2017–16.04.2019
Miljöutskottet (ersättare) 03.05.2007–19.04.2011
Lagutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Kulturutskottet (Vice ordförande) 03.05.2011–29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Framtidsutskottet (ersättare) 09.09.2014–29.01.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–28.02.2018
Revisionsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Arbets- och näringsdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015–02.03.2017
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 11.09.2015–28.02.2018
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 03.05.2007–29.06.2011
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007–29.06.2011
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.06.2011–29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 30.06.2011–08.06.2015
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Forum för internationella frågor (medlem) 09.05.2017–16.04.2019
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 20.05.2011–01.06.2015
Centerns riksdagsgrupp, arbetsutskottet (medlem) 07.02.2008–03.02.2010