Anne Kalmari Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Kalmari, Anne
Telefon: 09 432 3073
E-post: anne.kalmari@riksdagen.fi
Webbplats: www.annekalmari.fi
Yrke / titel: agronomie- och forstmagister, lantbruksföretagare
Valkrets: Mellersta Finlands valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.05.2017 -
Stora utskottet (ersättare) 13.09.2017 -
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 30.06.2011 - , (Ordförande) 09.05.2017 -
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 09.06.2015 -
Forum för internationella frågor (medlem) 09.05.2017 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 09.06.2015 - 04.10.2016
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Ekonomiutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 02.10.2007 - 17.02.2009, (medlem) 22.09.2009 - 19.04.2011, (ersättare) 07.09.2011 - 06.06.2012, (ersättare) 12.09.2012 - 21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 05.03.2009, (medlem) 06.03.2009 - 18.09.2009
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011
Miljöutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011
Lagutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kulturutskottet (Vice ordförande) 03.05.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Framtidsutskottet (ersättare) 09.09.2014 - 29.01.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 28.02.2018
Revisionsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbets- och näringsdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015 - 02.03.2017
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 11.09.2015 - 28.02.2018
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.06.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 30.06.2011 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 20.05.2011 - 01.06.2015
Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 07.02.2008 - 03.02.2010