Timo V. Korhonen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Korhonen, Timo V.
Telefon: 09 432 3095
E-post: timo.v.korhonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.timokorhonen.fi
Yrke / titel: verksamhetsledare
Valkrets: Uleåborgs valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 22.09.2017 -
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Förvaltningsutskottet (medlem) 30.06.2011 - , (Vice ordförande) 09.06.2015 -
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Riksdagens revisorer (medlem) 01.01.2016 - , (Ordförande) 02.02.2016 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007, (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011
Miljöutskottet (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Stora utskottet (ersättare) 02.10.2007 - 15.04.2008
Revisionsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Försvarsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011, (medlem) 30.06.2011 - 12.03.2015
Riksdagens revisorer (medlem) 27.11.2007 - 31.12.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 07.02.2008 - 03.02.2010