Timo V. Korhonen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Korhonen, Timo V.
Telefon: 09 432 3095
E-post: timo.v.korhonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.timokorhonen.fi
Yrke / titel: verksamhetsledare
Valkrets: Uleåborgs valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 22.09.2017–
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Förvaltningsutskottet (medlem) 30.06.2011–, (Vice ordförande) 09.06.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Riksdagens revisorer (medlem) 01.01.2016–31.12.2019, (Ordförande) 02.02.2016–2199
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 03.04.2007–02.05.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007, (ersättare) 03.05.2007–19.04.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2007–19.04.2011
Miljöutskottet (medlem) 03.05.2007–19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Stora utskottet (ersättare) 02.10.2007–15.04.2008
Revisionsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Försvarsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015–22.09.2017
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 03.05.2007–29.06.2011, (medlem) 30.06.2011–12.03.2015
Riksdagens revisorer (medlem) 27.11.2007–31.12.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp, arbetsutskottet (medlem) 07.02.2008–03.02.2010