Mirja Vehkaperä
Riksdagsledamot  21.03.2007 - 17.06.2018

Namn: Vehkaperä, Mirja
Telefon: 09 432 3023
E-post: mirja.vehkapera@riksdagen.fi
Webbplats: www.mirjavehkapera.fi
Yrke / titel: klasslärare
Tidigare valkrets: -
Uleåborgs valkrets 21.03.2007 - 17.06.2018
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Kulturutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 03.05.2007 - 05.03.2009, (medlem) 16.02.2010 - 19.04.2011, (ersättare) 09.06.2015 - 11.09.2015, (ersättare) 03.06.2016 - 17.06.2018
Miljöutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 11.09.2015, (medlem) 03.06.2016 - 17.06.2018
Lagutskottet (medlem) 03.05.2007 - 05.03.2009, (medlem) 16.02.2010 - 19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 05.03.2009, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Vice ordförande) 09.06.2015 - 11.09.2015, (medlem) 03.06.2016 - 17.06.2018, (Vice ordförande) 13.09.2016 - 17.06.2018
Framtidsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 05.03.2009, (ersättare) 16.02.2010 - 19.04.2011
Ekonomiutskottet (Ordförande) 03.05.2011 - 29.06.2011
Finansutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007 - 17.06.2018
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018 - 17.06.2018
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 15.05.2007 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Andre vice ordförande) 01.07.2011 - 21.04.2015, (medlem) 10.06.2015 - 17.06.2018
Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Tidigare riksdagsgrupper: -
Centerns riksdagsgrupp 21.03.2007 - 17.06.2018
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 05.02.2018 - 17.06.2018
Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 04.02.2010 - 17.06.2018
Term aborted: 18.06.2018 -
Toimii Euroopan parlamentissa
I stället för: Eija Nivala /