Merja Kyllönen

Merja Kyllönen

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   21.03.2007–19.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:
09 4323091
E-post:
merja.kyllonen(at)riksdagen.fi
Term aborted:
01.07.2014 - 21.04.2015
Ledamot i Europaparlamentet
I stället för: Katja Hänninen /vänst
23.04.2019 - 02.07.2019
Ledamot i Europaparlamentet
I stället för: Risto Kalliorinne /vänst
Yrke / titel:
bioanalytiker
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 03.07.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (medlem) 05.09.2019–, (Andre vice ordförande) 06.09.2019–
Stora utskottets arbetsdelegation (Andre vice ordförande) 06.09.2019–
Finansutskottet (ersättare) 05.09.2019–
Jordbruksdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Trafikdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.11.2019–
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 26.09.2019–31.05.2023
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 10.09.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • trafikminister (Katainen) 22.06.2011–03.04.2014
Ledamotsassistent:
Laura Asikainen,
Telefon: 09 432 4001, 050 465 1014
E-post: laura.asikainen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster