Timo Heinonen Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Heinonen, Timo
Telefon: 09 432 3164
E-post: timo.heinonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.timoheinonen.fi
Yrke / titel: pedagogie magister, klasslärare
Valkrets: Tavastlands valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 09.03.2018 -
Bostads- och miljödelegationen (Ordförande) 11.09.2015 -
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Kulturutskottet (ersättare) 10.05.2017 -
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 29.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 20.10.2008, (medlem) 21.10.2008 - 11.09.2009, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Vice ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 11.09.2009, (ersättare) 08.09.2016 - 21.03.2018
Miljöutskottet (medlem) 15.09.2009 - 21.04.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 11.03.2014, (medlem) 12.02.2013 - 21.04.2015
Försvarsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 08.03.2018
Riksdagsbibliotekets styrelse (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 21.03.2007 -