Johanna Ojala-Niemelä

Johanna Ojala-Niemelä

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   21.03.2007–

Telefon:
09 432 3157
E-post:
johanna.ojala-niemela(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
vicehäradshövding
Valkrets:
Lapplands valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Grundlagsutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Revisionsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 18.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Miina-Anniina Heiskanen,
Telefon: 050 352 8283
E-post: miina-anniina.heiskanen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster