Johanna Ojala-Niemelä Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Ojala-Niemelä, Johanna
Telefon: 09 432 3157
E-post: johanna.ojala-niemela@riksdagen.fi
Webbplats: www.johannaojala-niemela.fi
Yrke / titel: vicehäradshövding
Valkrets: Lapplands valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 30.06.2011 -
Finansutskottet (medlem) 14.02.2018 -
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 23.02.2018 -
Trafikdelegationen (medlem) 23.02.2018 -
Kommunikationsutskottet (ersättare) 14.02.2018 -
Ekonomiutskottet (medlem) 09.09.2016 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018 -
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 10.06.2015 - , (Vice ordförande) 16.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007, (ersättare) 03.05.2007 - 09.09.2009, (medlem) 10.09.2009 - 29.06.2011, (Ordförande) 03.05.2011 - 29.06.2011
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 09.09.2009, (ersättare) 03.05.2011 - 11.02.2014, (medlem) 12.02.2014 - 03.09.2014
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 03.05.2007 - 09.09.2009, (medlem) 30.06.2011 - 13.02.2018
Revisionsutskottet (medlem) 11.09.2008 - 09.09.2009, (medlem) 13.04.2010 - 29.06.2011, (Vice ordförande) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kommunikationsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 11.02.2014
Framtidsutskottet (ersättare) 12.02.2014 - 08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 03.10.2014 - 08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 08.09.2016
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011 - 21.04.2015
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 15.05.2007 - 19.04.2011, (Vice ordförande) 27.09.2007 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Vice ordförande) 01.07.2011 - 21.04.2015, (Finlands företrädare i Arktiska parlamentarikerkommittén) 16.10.2012 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 22.06.2011 - 29.09.2014
Socialdemokratiska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 30.09.2014 -
Socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetsutskottet (medlem) 2007 - 02.02.2010
Socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetsutskottet (medlem) 22.06.2011 -