kansanedustajat_paakuva_20140326.jpg

Riksdagsledamöterna

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. Varje riksdagsledamot hör till en riksdagsgrupp, som normalt består av företrädare för samma parti.

För riksdagsval är landet indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på basis av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

Riksdagsgruppernas storlek (uppdaterad 23.6.2016):

Centerns riksdagsgrupp: 49 riksdagsledamöter
Samlingspartiets riksdagsgrupp: 37
Sannfinländarnas riksdagsgrupp: 37
Socialdemokratiska riksdagsgruppen: 35
Gröna riksdagsgruppen: 15
Vänsterförbundets riksdagsgrupp: 12
Svenska riksdagsgruppen: 10
Kristdemokratiska riksdagsgruppen: 5

Valperioden 2015-2018 har riksdagen 116 manliga och 84 kvinnliga riksdagsledamöter. Vid valperiodens början var riksdagsledamöternas medelålder 47,3 år och antalet under 30-åriga riksdagsledamöter 14.

Antal riksdagsmandat enlig valkrets:

Helsingfors valkrets: 22
Nylands valkrets: 35
Egentliga Finlands valkrets: 17
Satakunta valkrets: 8
Tavastlands valkrets: 14
Birkalands valkrets: 19
Sydöstra Finlands valkrets: 17
Savolax-Karelens valkrets: 16
Vasa valkrets: 16
Mellersta Finlands valkrets: 10
Uleåborgs valkrets: 18
Lapplands valkrets: 7
Ålands valkrets: 1

 Mer information