​Fotografier av riksdagsledamöter 2015

Fotografierna av riksdagsledamöter får användas för nyhetsförmedling och informationsspridning. Det är också möjligt att använda dem för annat ändamål, till exempel i bloggtexter.

Källan (Riksdagen) ska uppges, om inte något annat följer av vedertagen branschpraxis.

Du får inte manipulera eller ändra bilderna utan tillstånd. Bilderna får inte användas på ett olämpligt sätt eller i strid med god sed. De får inte heller användas för reklam och marknadsföring eller andra kommersiella ändamål eller i sådan valannonsering, där kandidatens valnummer är synligt och/eller en direkt uppmaning att rösta är förknippad med valdagen. Du får inte överföra publikationsrätten på tredje part.

​Fotografier av riksdagsledamöter som Zip-fil. (60,2 Mt, innehåller 200 jpg-filer.)
 
Ytterligare information: biblioteket.bildarkivet(at)riksdagen.fi
Mer information: Användningsvillkor för bilder

 Riksdagsledamöter A - L

 Riksdagsledamöter M - Ö