Statistik över riksdagsledamöter

På den här sidan hittar du statistik över och rapporter om riksdagsledamöter och riksdagens sammansättning. Rapporterna beskriver huvudsakligen den sittande riksdagen.

I statistiken över riksdagserfarenhet ingår även äldre uppgifter. Riksdagserfarenhet står för hur många riksmöten en riksdagsledamot har deltagit i.