Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Kristdemokraternas värdegrund handlar ytterst om människovärde, socialt ansvar och partnerskap mellan människa och natur. Vi vill arbeta för en utveckling som förenar etiska värderingar och ekologiskt ansvar.

Vi ser välfärdstjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och kompetens som vårt gemensamma kapital, ett kapital som vi inte får tumma på. Alla ska få adekvat och högklassig basservice utan att behöva köa och oavsett förmögenhet.

Välfärd kan inte bara bygga på materiella värden. Vår välfärd, vårt ekonomiska liv och vår globaliserade företagsvärld behöver en förankring i en stark etisk grund. Medmänsklighet, respekt för andra och förmåga att skilja mellan rätt och fel är värderingar som all hållbar utveckling måste vara baserad på.

Vi vill medverka till större möjligheter för fred i världen, vi är positivt inställda till en internationell utveckling och samverkan mellan nationer. Kristdemokraterna i Finland är en aktiv länk i den mångfasetterade och världsomspännande kedja som den kristdemokratiska rörelsen utgör.

Vi arbetar enligt kristna värderingar och det får genomslag i beslutsprocesserna: öppenhet, ärlighet, rättvisa och fokusering på jämlikhet. Vårt kristdemokratiska parti är ett öppet medborgarparti med förmåga att lyssna och ta hänsyn till människors önskemål och föra fram dem i det politiska beslutsfattandet.

Riksdagsgruppens ordförande är Päivi Räsänen, vice ordförande är Antero Laukkanen och Sari Tanus. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekretare Marjo Loponen
09 432 3829, 050 468 6565, marjo.loponen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Tapio Luoma-aho
09 432 4197​, 050 329 7708, tapio.luoma-aho(at)riksdagen.fi

lagstiftningssakkunnig Johanna Stenberg
09 432 3818, 050 478 2231, johanna.stenberg(at)riksdagen.fi

informatör Merja Eräpolku
09 432 3261, 050 560 3261, merja.erapolku(at)riksdagen.fi

gruppassistent Kristiina Drotár 
09 432 3263, 050 478 5740, kristiina.drotar(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antero Laukkanen)

gruppassistent Katriina Hiippavuori
09 432 4020, 050 462 7067, katriina.hiippavuori(at)riksdagen.fi ​
(riksdagsledamot Sari Essayah)

gruppassistent Tomi Kaunismäki 
​09 4323262, 050 307 0714, tomi.kaunismaki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Peter Östman)​

gruppassistent Evamaria Kyllästinen
09 432 4065, 050 574 1675, evamaria.kyllastinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Päivi Räsänen)

gruppassistent Jukka Salmi
09 432 4176, 050 513 1966, jukka.salmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sari Tanus)

Uppdaterad 1.2.2023​​​​​