​​​

Registret över riksdagsgrupper – Kristdemokratiska riksdagsgruppen​

Riksdagsgrupp

Namn: Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Datum för konstituering: 23.3.1970
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: 2433901-7

Personer

Ordförande: Päivi Räsänen

Förste vice ordförande: Antero Laukkanen
Andre vice ordförande: Sari Tanus

Övrika medlemmar:
Sari Essayah
Peter Östman

Personer med rätt att teckna gruppens namn:
Ordförande Päivi Maria Räsänen
Förste vice ordförande Jorma Antero Laukkanen
Andre vice ordförande Sari Marja Hannele Tanus
Generalsekreterare Iina Anne Salome Mattila

Revisorer:
GRM Ritva Marjatta Vehniäinen, revisorssuppleant GR Antti Miettinen

Stadgar

Stadgarna inlämnade på finska.

Säännöt 16.12.2013 (pdf)
Inofficiell översättning till svenska.
Stadgar 16.12.2013 (pdf)

Anmälan lämnats in och godkänts

Grundanmälan inlämnad 14.2.2013.

Grundanmälan kompletterad 9.4.2013.
Godkänts i registret över riksdagsgrupper 15.4.2013.

Uppdaterats: 8.11.2021