​​​​​

Registret över riksdaggrupper –​Liike Nyt -rörelsens riksdagsgrupp

​Riksdagsgrupp

Namn: Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp

Datum för konstituering: 25.4.2018
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: -

Personer

Ordförande: Harry Harkimo

Personer med rätt att teckna gruppens namn:
Ordförande Harry Harkimo
Generalsekreterare Karoliina Kähönen

Revisorer:
Aaltonen & Co Ab, Revisionssammanslutning, FO-nummer 0198775-9, Jani Holmi GR

Stadgar

Stadgarna inlämnade på finska.

Säännöt 25.4.2018 (pdf)

Anmälan lämnats in och godkänts

Grundanmälan inlämnad  26.4.2018.

Godkänts i registret över riksdagsgrupper 27.4.2018.

Uppdaterats: 31.1.2020