​​​

​Registret över riksdagsgrupper – Svenska riksdagsgruppen​

​Riksdagsgrupp

Namn: Svenska riksdagsgruppen

Datum för konstituering: 22.5.1907
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: 0459104-7

Personer

Ordförande: Anders Adlercreutz

Förste vice ordförande:  Mats Löfstöm
Andre vice ordförande: Sandra Bergqvist

Övriga medlemmar:
Eva Biaudet
Thomas Blomqvist
Anna-Maja Henriksson
Andress Norrback​​
Mikko Ollikainen
Veronica Rehn-Kivi
Joakim Strand​

Personer med rätt att teckna gruppens namn:
Ordförande Anders Adlercreutz​​
Hanna Seppä

Revisorer:
Ernst & Young Ab, FO-nummer 2204039-6

Stadgar

Stadgar (pdf)

Anmälan lämnats in och godkänts

Grundanmälan inlämnad 28.2.2013.

Godkänts i registret över riksdagsgrupper 15.4.2013.

Uppdaterats: 1.11​.2020