​​​​​​

Registret över riksdagsgrupper – Socialdemokratiska riksdagsgruppen​​

Riksdagsgrupp

Namn: Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Datum för konstituering: 22.5.1907
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: 2525569-1

Personer

Ordförande: Antti Lindtman

Förste vice ordförande: Kristiina Salonen
Andre vice ordförande: Kim Berg

Övriga medlemmar:
Marko Asell
Eeva-Johanna Eloranta
Seppo Eskelinen
Tarja Filatov
Jukka Gustafsson
Maria Guzenina
Tuula Haatainen
Timo Harakka
Eveliina Heinäluoma
Mika Kari
Anneli Kiljunen
Kimmo Kiljunen
Krista Kiuru
Johannes Koskinen
Johan Kvarnström
Suna Kymäläinen
Aki Lindén
Niina Malm
Sanna Marin
Riitta Mäkinen
Merja Mäkisalo-Ropponen
Matias Mäkynen
Ilmari Nurminen
Johanna Ojala-Niemelä
Sirpa Paatero
Raimo Piirainen
Piritta Rantanen
Antti Rinne
Ville Skinnari
Hussein al-Taee
Katja Taimela
Erkki Tuomioja
Tytti Tuppurainen
Pia Viitanen
Heidi Viljanen
Paula Werning
Tuula Väätäinen

Personer med rätt att teckna gruppens namn:
Ordförande Antti Ilmari Lindtman
Generalsekreterare Kari Anttila

Revisorer:
Tilintarkastusrengas Ab, FO-nummer 0472227-0

Stadgar

Stadgarna inlämnade på finska.

Säännöt 28.2.2013 (pdf)
Inofficiell översättning till svenska.
Stadgar 28.2.2013 (pdf)

Anmälan lämnats in och godkänts

Grundanmälan inlämnad 28.2.2013.

Godkänts i registret över riksdagsgrupper 15.4.2013.

Uppdaterats: 22.6.2022