​​​

Registret över riksdagsgrupper – Vänsterförbundets riksdagsrupp​​

Riksdagsgrupp

Namn: Vänsterförbundets riksdagsrupp

Datum för konstituering: 6.4.1945
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: 1869267-4

Personer

Ordförande: Paavo Arhinmäki
Förste vice ordförande: Juho Kautto
Andre vice ordförande: Pia Lohikoski

Övriga medlemmar:
Li Andersson
Katja Hänninen
Veronika Honkasalo
Risto Kalliorinne
Mai Kivelä
Anna Kontula
Markus Mustajärvi
Jari Myllykoski
Aino-Kaisa Pekonen
Jussi Saramo
Hanna Sarkkinen
Matti Semi
Johannes Yrttiaho

Personer med rätt att teckna gruppens namn:
Ordförande Paavo Arhin​mäki
Förste vice ordförande Juho Kautto
Andre vice ordförande Pia Lohikoski
Sekreterare för gruppen Laura Koskinen

Revisorer:
CGR Tuire Mannila

Stadgar

Stadgarna inlämnade på finska.

Säännöt 24.6.2020 (pdf)

Anmälan lämnats in och godkänts

Grundanmälan inlämnad 12.2.2013.

Grundanmälan kompletterad 14.3.2013

Godkänts i registret över riksdagsgrupper 15.4.2013.

Uppdaterats: 22.1.2021