​​​

Registret över riksdagsgrupper – Vänsterförbundets riksdagsrupp​​

Riksdagsgrupp

Namn: Vänsterförbundets riksdagsrupp

Datum för konstituering: 6.4.1945
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: 1869267-4

Personer

Ordförande: Jussi Saramo
Förste vice ordförande: Pia Lohikoski
Andre vice ordförande: Katja Hänninen

Övriga medlemmar:
Li Andersson
Veronika Honkasalo
​Juho Kautto
Mai Kivelä
Anna Kontula
Merja Kyllönen
Markus Mustajärvi
Jari Myllykoski
Aino-Kaisa Pekonen
Ahmed Said Suldaan​
Hanna Sarkkinen
Matti Semi
Johannes Yrttiaho​

Personer med rätt att teckna gruppens namn:
Ordförande Jussi Saramo
Förste vice ordförande Pia Lohikoski
Andre vice ordförande Katja Hänninen
Sekreterare för gruppen Laura Koskinen

Revisorer:
CGR Tuire Mannila

Stadgar

Stadgarna inlämnade på finska.

Säännöt 24.6.2020 (pdf)

Anmälan lämnats in och godkänts

Grundanmälan inlämnad 12.2.2013.

Grundanmälan kompletterad 14.3.2013

Godkänts i registret över riksdagsgrupper 15.4.2013.

Uppdaterats: 17.9.2021