Centerns riksdagsgrupp

Vårt mål är att stifta sådana lagar som beaktar alla människor jämlikt på ett sådant sätt att såväl människorna och miljön mår bra. Vi kan ge finländarna arbete, utkomst och välfärd endast om landets ekonomi är i skick. Då kan vi dra försorg om oss själva, varandra och hela Finland.

Riksdagsgruppens ordförande är Antti Kurvinen, vice ordförande är Eeva Kalli och Hanna-Leena Mattila.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Anna-Mari Vimpari
09 432 3228, 040 722 7028, anna-mari.vimpari(at)riksdagen.fi

sakkunnig i EU- och utrikespolitik Jari Haapiainen
040 756 4428, jari.haapiainen(at)riksdagen.fi

service-  och utvecklingschef Pirkko Määttälä
vikarie Karoliina Kariluoma
050 434 3886, karoliina.kariluoma(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Matti Mönttinen
09 432 3224, matti.monttinen(at)riksdagen.fi 

sakkunnig i bildnings- och socialpolitik Terhi Peltokorpi
09 432 3229 , 040 557 4671, terhi.peltokorpi(at)riksdagen.fi

sakkunnig i förvaltnings- och trafikpolitik Timo Portaankorva
040 590 7956, timo.portaankorva(at)riksdagen.fi

sakkunnig i miljö- samt jord- och skogsbrukspolitik Janne Tarima
09 432 4041, janne.tarima(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jari Leppä)

socialpolitisk sakkunnig Hannu Tiusanen
09 432 4160, 050 574 0938, hannu.tiusanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Annika Saarikko)

ekonomiskpolitisk sakkunnig Tuomas Vanhanen
046 923 3634, tuomas.vanhanen(at)riksdagen.fi

kanslisekreterare Stiina Selin
09 432 2558, stiina.selin(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Juha Ahtonen
09 432 4002, 050 574 0146, juha.ahtonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Juha Pylväs och Anu Vehviläinen)

ledamotsassistent Annukka Annala
09 432 4102, 050 477 0682, annukka.annala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Kurvinen)

ledamotsassistent Tommi Anttalainen
09 432 4147, 050 410 7695, tommi.anttalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tuomas Kettunen)

ledamotsassistent Eeva Harjula
09 432 4073, 050 466 7697, eeva.harjula(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Anne Kalmari)

ledamotsassistent Henrik Hämäläinen
09 432 4003, 050 342 5475, henrik.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pekka Aittakumpu och Jouni Ovaska)

ledamotsassistent Laura Hämäläinen
09 432 4067, 040 4474992, laura.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katri Kulmuni och Joonas Könttä)

ledamotsassistent Jaakko Joki
09 432 4086, 050 478 2339, jaakko.joki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Hannakaisa Heikkinen och Hilkka Kemppi)

ledamotsassistent Susana Junttila
09 432 4093, 050 477 1840, susanna.junttila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mikko Kärnä)

ledamotsassistent Inna Kallioinen
09 432 4069, 050 911 9879,inna.kallioinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamötera Hanna Kosonen och Matti Vanhanen)

ledamotsassistent Karoliina Kariluoma
050 434 3886, karoliina.kariluoma(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Markus Lohi och Juha Sipilä)

ledamotsassistent Juha Korhonen
09 432 4079, 050 441 3457, juha.korhonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hannu Hoskonen)

ledamotsassistent Johanna Kyllöinen
09 432 4095, 050 576 5656, johanna.kylloinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eeva Kalli Eeva och Mika Lintilä)

ledamotsassistent Juhani Lukkarinen
09 432 4158, 050 501 3035, juhani.lukkarinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Esko Kiviranta)

ledamotsassistent Liisa Lumijärvi
09 432 4023, 050 529 4912, liisa.lumijarvi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna-Leena Mattila)

ledamotsassistent Siiri Mertakorpi
09 432 4086, 050 530 4877, siiri.mertakorpi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hilkka Kemppi)

ledamotsassistent Janne Mäkinen
050 477 7224, janne.k.makinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jouni Ovaska)

ledamotsassistent Mikko Männikkö
09 432 4102, 050 477 0682, mikko.mannikko(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pasi Kivisaari)

ledamotsassistent Jere Nuutinen
09 432 4036, 050 313 4443, jere.nuutinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Petri Honkonen och Hanna Huttunen)

ledamotsassistent Hannu Puustinen
09 432 4184, 050 574 0604, hannu.puustinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Antti Kaikkonen och Ari Torniainen)

ledamotsassistent Jukka Saarimäki
09 432 4161, 050 574 1452, jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Matias Vänttilä
p. 09 432 4092, 050 471 3903, matias.vanttila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mikko Kinnunen) 

generalsekreterare för nordiska mittengrupperna Terhi Tikkala
050 434 5019, terhi.tikkala(at)riksdagen.fi

Uppdaterad 11.9.2020