​​​​

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Samlingspartiet är ett allmänborgerligt parti. Anhängare av Samlingspartiet finns i alla delar av Finland och de är jämnt fördelade över olika yrkes- och åldersgrupper. Samlingspartiet driver inte någon enskild grupps intressen utan är som namnet säger ett allmänt parti som samlar olika intressen. I sin verksamhet lyfter partiet fram värderingar som uppmuntran, bildning, tolerans och omtanke.

I riksdagen har Samlingspartiet en mycket mångsidig grupp med bred erfarenhet från olika sektorer i samhället. Samlingspartiets riksdagsledamöter har som mål att utveckla det finländska samhället i sin helhet. De verkar för att Finland också i framtiden är ett land som det är bra att bo, leva och arbeta i - ett samhälle där man gemensamt tar hand om dem som inte klarar sig, men där man också ges möjlighet att klara sig själv.

Riksdagsgruppens ordförande är Kai Mykkänen, vice ordförande är Sari Sarkomaa, Jukka Kopra och Mari-Leena Talvitie​.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Mikko Kortelainen
050 301 8334, mikko.kortelainen(at)riksdagen.fi

sekreterare för ledningen och administrationen Marjukka Kuusela
09 432 3243, 040 580 8689, marjukka.kuusela(at)riksdagen.fi

ekonomisekreterare Sari Pellinen
040 731 1944, sari.pellinen(at)riksdagen.fi

informationssekreterare Niilo Heinonen
044 030 0851, niilo.heinonen(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för FrU

sakkunnig i EU- och utrikespolitiska frågor Matilda af Hällström
040 036 3132, matilda.afhallstrom(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för UtU, FsU, StoU och NR

miljöpolitisk sakkunnig Tuomas Kuoppala
044 330 7316, tuomas.kuoppala(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för MiU, JsU och EkU (energi)

​ekonomipolitisk sakkunnig Mikko Martikkala
040 708 3932, mikko.martikkala(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för FiU, EkU, sysselsättningspolitisk koordinering

riksdagensgruppens jurist Dani Niskanen
041 544 4967, dani.niskanen(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för GrU, LaU, HaV, ReU och UndU​

kommunikationssakkunnig Mikko Laakso
050 383 9432, mikko.laakso(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för KoU​

sakkunnig i kunskaps- och bildningspolitik Santeri Lohi
044 259 8451, santeri.lohi(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för KuU och AjU

sakkunnig i social- och hälsovårdspolitik och jämställdhetspolitik Maija Uusi-Oukari
045 638 9468, maija.uusi-oukari(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för ShU

Uppdaterad 20.11.2020