Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har som mål ett Finland som behandlar alla medborgare rättvist. Vi vill ha ett Finland som främjar social rättvisa också internationellt och som effektivt bekämpar klimatförändringen.

Varje människa har rätt till en adekvat inkomst och ett tryggt liv. För det behövs välfungerande service, en tillräcklig grundtrygghet och lönejämlikhet. Med skatteintäkter finansierar vi våra gemensamma utgifter. Det är förnuftigt att använda pengar till exempel till att anställa sjukskötare och skolgångsbiträden. Det är förnuftigt att alla får så mycket lön för sitt arbete att de klarar sig på den. Det är förnuftigt att minska på löneskillnaderna.

Staten ger stöd till arbetsgivare som betalar låga löner till sina anställda. Låglönestödet borde riktas till läroavtalsutbildning, verkstadsverksamhet för unga och byggnadsprojekt med sysselsättande effekt.

Allt fler frågor är av den arten att de inte kan ändras uteslutande med beslut som fattas i Finland. Vi stöder ett Europa som tar tag i medborgarnas vardagsproblem. Finland måste vara aktivt och motverka dumpning av skatter, anställningsvillkor och miljöregler. Vi stöder ett Europa som är tolerant och som respekterar sina olika kulturer.

Klimatförändringen medför stora omställningar i människans livsmiljö. Därför är vi för åtgärder som begränsar växthusutsläppen. Vi vill också ha spelregler i världshandeln som skyddar både människor och natur. Det går att avveckla fattigdomen i världen - det hänger på politiska beslut.

Riksdagsgruppens ordförande är Aino-Kaisa Pekonen, vice ordförande är Matti Semi och Markus Mustajärvi

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Minna Kelhä
050 435 9521, 09 432 3236, minna.kelha(at)riksdagen.fi

byråsekreterere Soile Hyvärinen
045 7731 0093, 09 432 3233, soile.hyvarinen(at)riksdagen.fi

informatör Perttu Iso-Markku
050 322 6554, 09 432 3234, perttu.iso-markku(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Jyri Kuusela
050 339 6911, 09 432 3232, jyri.kuusela(at)riksdagen.fi

riksdagssekreterare Johanna Kelhu
050 303 4873, 09 432 4007, johanna.kelhu(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Li Andersson)

riksdagssekreterare Laura Koskinen
050 462 6604, 09 432 4148, laura.koskinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna Sarkkinen)

riksdagssekreterare Henri Purje
050 436 8339, 09 432 3259, henri.purje(at)riksdagen.fi

gruppassistent Mikko Aarnio
050 359 7170, 09 432 3235, mikko.aarnio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Silvia Modig och Aino-Kaisa Pekonen)

gruppassistent Taneli Hämäläinen
050 574 1357, 09 432 4043, taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Anna Kontula och Markus Mustajärvi)

gruppassistent Niina Jurva
050 454 8260, 050 576 3532, niina.jurva(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katja Hänninen och Matti Semi)

gruppassistent Samira Mansikkavuori
050 574 1853, 09 432 4172, samira.mansikkavuori(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöteran Annika Lapintie och Kari Uotila)

gruppassistent Juho Orjala
050 443 0886, 09 432 3231, juho.orjala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Paavo Arhinmäki)

generalsekreterare för nordiska vänstergrupperna Mia Haglund
050 574 2610, 09 432 4007, mia.haglund(at)riksdagen.fi


Uppdaterad 6.3.2018

 Riksdagsledamöter

 

 

Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1310.aspxLi AnderssonEgentliga Finlands valkrets
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiHelsingfors valkrets
Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1276.aspxKatja HänninenUleåborgs valkrets
Anna Kontulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1155.aspxAnna KontulaBirkalands valkrets
Annika Lapintiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/479.aspxAnnika LapintieEgentliga Finlands valkrets
Silvia Modighttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1153.aspxSilvia ModigHelsingfors valkrets
Markus Mustajärvihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/802.aspxMarkus MustajärviLapplands valkrets
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiSatakunta valkrets
Aino-Kaisa Pekonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1097.aspxAino-Kaisa PekonenTavastlands valkrets
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1312.aspxHanna SarkkinenUleåborgs valkrets
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiSavolax-Karelens valkrets
Kari Uotilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/507.aspxKari UotilaNylands valkrets

 Mer information