Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har som mål ett Finland som behandlar alla medborgare rättvist. Vi vill ha ett Finland som främjar social rättvisa också internationellt och som effektivt bekämpar klimatförändringen.

Varje människa har rätt till en adekvat inkomst och ett tryggt liv. För det behövs välfungerande service, en tillräcklig grundtrygghet och lönejämlikhet. Med skatteintäkter finansierar vi våra gemensamma utgifter. Det är förnuftigt att använda pengar till exempel till att anställa sjukskötare och skolgångsbiträden. Det är förnuftigt att alla får så mycket lön för sitt arbete att de klarar sig på den. Det är förnuftigt att minska på löneskillnaderna.

Staten ger stöd till arbetsgivare som betalar låga löner till sina anställda. Låglönestödet borde riktas till läroavtalsutbildning, verkstadsverksamhet för unga och byggnadsprojekt med sysselsättande effekt.

Allt fler frågor är av den arten att de inte kan ändras uteslutande med beslut som fattas i Finland. Vi stöder ett Europa som tar tag i medborgarnas vardagsproblem. Finland måste vara aktivt och motverka dumpning av skatter, anställningsvillkor och miljöregler. Vi stöder ett Europa som är tolerant och som respekterar sina olika kulturer.

Klimatförändringen medför stora omställningar i människans livsmiljö. Därför är vi för åtgärder som begränsar växthusutsläppen. Vi vill också ha spelregler i världshandeln som skyddar både människor och natur. Det går att avveckla fattigdomen i världen - det hänger på politiska beslut.

Riksdagsgruppens ordförande är Paavo Arhinmäki, vice ordförande Juho Kautto och Matti Semi. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Laura Koskinen
050 462 6604, 09 432 4148, laura.koskinen(at)riksdagen.fi

informatör Perttu Iso-Markku
050 322 6554, 09 432 3234, perttu.iso-markku(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Jyri Kuusela
050 339 6911, 09 432 3232, jyri.kuusela(at)riksdagen.fi 

riksdagssekreterare Johanna Kelhu
050 303 4873, 09 432 4007, johanna.kelhu(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Antti Seppälä
09 432 3237, 050 478 4047, antti.seppala(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Lotta Staffans
09 432 3236, 050 478 4440, lotta.staffans(at)riksdagen.fi

kanslisekreterare Soile Hyvärinen
09 432 3233, 045 773 10093, soile.hyvarinen(at)riksdagen.fi

kommunikationssekreterare Pilvi Uuttu
09 432 3259, pilvi.uuttu(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Li Andersson och Aino-Kaisa Pekonen)

gruppassistent Mikko Aarnio
050 359 7170, 09 432 3235, mikko.aarnio(at)riksdagen.fi fi
(riksdagsledamöterna Veronika Honkasalo och Jussi Saramo)

gruppassistent Laura Asikainen
09 432 4001, 050 465 1014, laura.asikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Paavo Arhinmäki och Merja Kyllönen)

gruppassistent Taneli Hämäläinen
050 574 1357, 09 432 4043, taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Anna Kontula och Markus Mustajärvi)

gruppassistent Susanna Kaartinen
09 432 4097, 050 435 4853, susanna.kaartinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pia Lohikoski och Hanna Sarkkinen)

gruppassistent Riikka Korpinurmi
09 432 4132, 050 454 8260, riikka.korpinurmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katja Hänninen och Matti Semi)

gruppassistent Samira Mansikkavuori
050 574 1853, 09 432 4172, samira.mansikkavuori(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Juho Kautto och Mai Kivelä)

gruppassistent Maria Saraste
09 432 4119, 050 576 7721, maria.saraste(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Jari Myllykoski och Johannes Yrttiaho)

generalsekreterare för nordiska vänstergrupperna Mia Haglund
050 574 2610, 09 432 4007, mia.haglund(at)riksdagen.fi


Uppdaterad 2.9.2019

 Riksdagsledamöter

 

 

 Mer information