Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Gröna riksdagsgruppen

Gröna riksdagsgruppen

De gröna finns till för att rädda miljön: vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi tror att Finland kan bli bättre. De gröna vill skapa nytt arbete som förstärker framgång och tryggar medborgarnas liv i arbetslivets förändring.

För de gröna är det viktigt hur målen nås. Vi vill förnya politiken. Vi vill att deltagande blir lättare, vi vill ha ett rättvisare och öppnare politiskt system. Alla behövs med till att bygga en bättre framtid.

De gröna styrs av följande värden och principer:

- Ansvar för miljön och framtiden. Människans verksamhet bör anpassas till miljöns bärförmåga. Välfärden bör grunda sig på en ekonomi som håller sig inom det rimligas gräns. Vi kan inte leva på bekostnad av framtida generationer.
- Frihet för alla. Folk ska ha rätt att leva på det sätt de vill, så länge det inte begränsar andra människors rätt till samma sak, eller skadar djuren eller miljön. Frihet ökar lyckan och delaktigheten eftersom den förstärker förutsättningarna för att bestämma över sitt eget liv och delta i samhällsutvecklingen på olika sätt.
- Omsorg om andra människor. All verksamhet bör basera sig på rättvisa såväl lokalt som globalt. Den offentliga makten bör värna om förutsättningarna för ett gott liv, för välfärd och jämställdhet. För de gröna är det inte bara målsättningarna som är viktiga, utan också hur de ska uppnås. Vi vill förnya politiken och göra den öppnare, mer deltagande och rättvis. Alla behövs för att bygga framtiden.

Gröna riksdagsgruppen iakttar inte så kallad gruppdisciplin. Därmed har de gröna riksdagsledamöterna rätt att lägga fram synpunkter som avviker från gruppens ståndpunkt och de får föra fram sina åsikter både offentligt och i riksdagsarbetet.

Riksdagsgruppens ordförande är Emma Kari, vice ordförande är Saara Hyrkkö och Jenni Pitko. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Tiina Kivinen
09 432 3270, 050 566 1922, tiina.kivinen(at)riksdagen.fi

politisk sekreterare Katja Alvoittu
09 432 3280, 040 751 5252, katja.alvoittu(at)riksdagen.fi

politisk sekreterare Saila Lindroos
050 470 0704, saila.lindroos(at)riksdagen.fi

kommunikationschef Henna Hakkarainen
040 594 1379, henna.hakkarainen(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Salla Aalto
09 432 4118, salla.aalto(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Noora Koponen)

ledamotsassistent Ella Keski-Panula
09 432 4061, ella.keski-panula(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Emma Kari)

ledamotsassistent Maija Kranni
09 432 4011, maija.kranni(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mirka Soinikoski)

ledamotsassistent Eetu Kreivi
09 432 4062, eetu.kreivi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Krista Mikkonen och Jenni Pitko)

ledamotsassistent Petra Laiti
050 471 975, petra.laiti(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Maria Ohisalo)

ledamotsassistent Riikka Leinonen
09 432 4114, riikka.leinonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Belaynesh Forsgrén)

ledamotsassistent Susanna Luukinen
09 432 4028, susanna.luukinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tiina Elo)

ledamotsassistent Senni Martikainen
046 922 1223, senni.martikainen(at)riksdagen.fi
riksdagsledamot Saara Hyrkkö)

ledamotsassistent Annikki Mattsson
09 432 4053, 050 550 7359, annikki.mattsson(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Heli Järvinen)

ledamotsassistent Janne Salakkia
050 434 9917, janne.salakka(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Satu Hassi och Iiris Suomela)

ledamotsassistent Robert White
09 432 4009, robert.white (at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pekka Haavisto)

ledamotsassistent Ekim Özdemir
050 568 0761, ekim.ozdemir(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Inka Hopsu)

Uppdaterad 19.8.2019

 Riksdagsledamöter

 

 

 Mer information