Gröna riksdagsgruppen

De gröna finns till för att rädda miljön: vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi tror att Finland kan bli bättre. De gröna vill skapa nytt arbete som förstärker framgång och tryggar medborgarnas liv i arbetslivets förändring.

För de gröna är det viktigt hur målen nås. Vi vill förnya politiken. Vi vill att deltagande blir lättare, vi vill ha ett rättvisare och öppnare politiskt system. Alla behövs med till att bygga en bättre framtid.

De gröna styrs av följande värden och principer:

- Ansvar för miljön och framtiden. Människans verksamhet bör anpassas till miljöns bärförmåga. Välfärden bör grunda sig på en ekonomi som håller sig inom det rimligas gräns. Vi kan inte leva på bekostnad av framtida generationer.
- Frihet för alla. Folk ska ha rätt att leva på det sätt de vill, så länge det inte begränsar andra människors rätt till samma sak, eller skadar djuren eller miljön. Frihet ökar lyckan och delaktigheten eftersom den förstärker förutsättningarna för att bestämma över sitt eget liv och delta i samhällsutvecklingen på olika sätt.
- Omsorg om andra människor. All verksamhet bör basera sig på rättvisa såväl lokalt som globalt. Den offentliga makten bör värna om förutsättningarna för ett gott liv, för välfärd och jämställdhet. För de gröna är det inte bara målsättningarna som är viktiga, utan också hur de ska uppnås. Vi vill förnya politiken och göra den öppnare, mer deltagande och rättvis. Alla behövs för att bygga framtiden.

Gröna riksdagsgruppen iakttar inte så kallad gruppdisciplin. Därmed har de gröna riksdagsledamöterna rätt att lägga fram synpunkter som avviker från gruppens ståndpunkt och de får föra fram sina åsikter både offentligt och i riksdagsarbetet.

Riksdagsgruppens ordförande är Jenni Pitko och vice ordförande är Saara Hyrkkö. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Tiina Kivinen
09 432 3270, 050 566 1922, tiina.kivinen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Katja Alvoittu
09 432 3280, 040 751 5252, katja.alvoittu(at)riksdagen.fi

förvaltningssekreterare Verna Finström
050 438 1997, verna.finstrom(at)riksdagen.fi

kommunikationschef Henna Hakkarainen
040 594 1379, henna.hakkarainen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Saila Lindroos
050 470 0704, saila.lindroos(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Aino Pennanen
09 432 3601, 050 352 1545, aino.pennanen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Suvi Pulkkinen
09 432 3604, 050 404 1810, suvi.pulkkinen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Tero Suoniemi
 050 353 3652, tero.suoniemi(at)riksdagen.fi

politisk assistent Salla Aalto
09 432 4118, salla.aalto(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Noora Koponen)

politisk assistent Mikko Jalo
09 432 4168, 050 596 8592, mikko.jalo(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Krista Mikkonen)

politisk assistent Heidi Järvenpää
050 303 0817, heidi.jarvenpää(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto och Pirkka-Pekka Petelius)

ledamotsassistent Maija Kranni
09 432 4011, maija.kranni(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mirka Soinikoski)

politisk assistent Eetu Kreivi
09 432 4100, 050 430 5556, eetu.kreivi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jenni Pitko​)​

politisk assistent Petra Laiti
050 47 1975, petra.laiti(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Maria Ohisalo)

politisk assistent Riina Laurila
050 304 0771, riina.laurila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mari Holopainen)

politisk assistent Riikka Leinonen
09 432 4114, riikka.leinonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Bella Forsgrén)

politisk assistent Susanna Luukinen
09 432 4028, susanna.luukinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tiina Elo)

politisk assistent Hanna-Kaisa Lähde
 09 432 4173, 050 303 8501, hanna-kaisa.lahde(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna Holopainen)

politisk assistent Senni Martikainen
046 922 1223, senni.martikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Saara Hyrkkö)

ledamotsassistent Annikki Mattsson
09 432 4053, 050 550 7359, annikki.mattsson(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Heli Järvinen)

politisk assistent Olli-Pekka Paasivirta
09 432 4046, 050 478 4870, olli-pekka.paasivirta(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Atte Harjanne)

politisk assistent Johanna Riitakorpi
09 432 4061, johanna.riitakorpi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Emma Kari)

​politisk assistent Janne Salakka
 050 434 9917, janne.salakka(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Satu Hassi och Iiris Suomela)

politisk assistent Sara Taskinen
09 432 4131, 050 431 5071, sara.taskinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sofia Virta)

ledamotsassistent Robert White
09 432 4009, robert.white(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pekka Haavisto)

politisk assistent Ekim Özdemir
050 568 0761, ekim.ozdemir(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Inka Hopsu)

Uppdaterad 9.10.2020