Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Gröna riksdagsgruppen

Gröna riksdagsgruppen

Invalda riksdagsledamöter:
Haavisto, Pekka Helsingfors valkrets 
Petelius, Pirkka-Pekka Nylands valkrets
Ohisalo, Maria Helsingfors valkrets
Suomela, Iiris Birkalands valkrets
Hopsu, Inka Nylands valkrets
Holopainen, Mari Helsingfors valkrets
Virta, Sofia Egentliga Finlands valkrets
Koponen, Noora Nylands valkrets
Järvinen, Heli Sydöstra Finlands valkrets
Kari, Emma Helsingfors valkrets
Mikkonen, Krista Savolax-Karelens valkrets
Pitko, Jenni Uleåborgs valkrets
Hassi, Satu Birkalands valkrets
Hyrkkö, Saara Nylands valkrets
Alanko-Kahiluoto, Outi Helsingfors valkrets
Forsgrén, Bella Mellersta Finlands valkrets
Soinikoski, Mirka Tavastlands valkrets
Harjanne, Atte Helsingfors valkrets
Elo, Tiina Nylands valkrets
Holopainen, Hanna Sydöstra Finlands valkrets
 
De gröna finns till för att rädda miljön: vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi tror att Finland kan bli bättre. De gröna vill skapa nytt arbete som förstärker framgång och tryggar medborgarnas liv i arbetslivets förändring.

För de gröna är det viktigt hur målen nås. Vi vill förnya politiken. Vi vill att deltagande blir lättare, vi vill ha ett rättvisare och öppnare politiskt system. Alla behövs med till att bygga en bättre framtid.

De gröna styrs av följande värden och principer:

- Ansvar för miljön och framtiden. Människans verksamhet bör anpassas till miljöns bärförmåga. Välfärden bör grunda sig på en ekonomi som håller sig inom det rimligas gräns. Vi kan inte leva på bekostnad av framtida generationer.
- Frihet för alla. Folk ska ha rätt att leva på det sätt de vill, så länge det inte begränsar andra människors rätt till samma sak, eller skadar djuren eller miljön. Frihet ökar lyckan och delaktigheten eftersom den förstärker förutsättningarna för att bestämma över sitt eget liv och delta i samhällsutvecklingen på olika sätt.
- Omsorg om andra människor. All verksamhet bör basera sig på rättvisa såväl lokalt som globalt. Den offentliga makten bör värna om förutsättningarna för ett gott liv, för välfärd och jämställdhet. För de gröna är det inte bara målsättningarna som är viktiga, utan också hur de ska uppnås. Vi vill förnya politiken och göra den öppnare, mer deltagande och rättvis. Alla behövs för att bygga framtiden.

Gröna riksdagsgruppen iakttar inte så kallad gruppdisciplin. Därmed har de gröna riksdagsledamöterna rätt att lägga fram synpunkter som avviker från gruppens ståndpunkt och de får föra fram sina åsikter både offentligt och i riksdagsarbetet.

 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Tiina Kivinen
09 432 3270, 050 566 1922, tiina.kivinen(at)riksdagen.fi

politisk sekreterare Katja Alvoittu
 09 432 3280, 040 751 5252, katja.alvoittu(at)riksdagen.fi

politisk sekreterare Timo Juurikkala
09 432 3272, 040 555 4013, timo.juurikkala(at)riksdagen.fi

politisk sekreterare Mari Kröger
09 432 3604, 050 491 1771, mari.kroger(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Aino Pennanen
09 432 3601, 046 923 5073, aino.pennanen(at)riksdagen.fi

kommunikationschef Henna Hakkarainen
040 594 1379, henna.hakkarainen(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Jeri Aalto
09 432 4009, jeri.aalto(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pekka Haavisto)

ledamotsassistent Hanna Hannus
09 432 4005, hanna.hannus(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto)

ledamotsassistent Antti Heikkinen
09 432 4030, antti.heikkinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna Halmeenpää)

ledamotsassistent Teemu Huikuri
09 432 4021, teemu.huikuri(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Johanna Karimäki)

ledamotsassistent Heidi Järvenpää
09 432 4053, heidi.jarvenpaa(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Heli Järvinen)

ledamotsassistent Ella Keski-Panula
09 432 4061, ella.keski-panula(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Emma Kari)

ledamotsassistent Eetu Kreivi
09 432 4062, eetu.kreivi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jyrki Kasvi)

ledamotsassistent Brigita Krasniqi
09 432 4198, brigita.krasniqi(at)riksdagen.fi 
(riksdagsledamot Ozan Yanar)

ledamotsassistent Merja Kähkönen
09 432 4100, merja.kahkonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Krista Mikkonen)

ledamotsassistent Emilia Laaksonen
09 432 4074, emilia.laaksonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Ville Niinistö)

ledamotsassistent Sarianna Mankki
09 432 4189, sarianna.mankki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antero Vartia)

ledamotsassistent Minna Manninen
09 432 4121, minna.manninen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Olli-Poika Parviainen)

ledamotsassistent Nitin Sood
09 432 4178, nitin.sood(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jani Toivola)

ledamotsassistent Irina Tuokko
09 432 4003, irina.tuokko(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Touko Aalto)

ledamotsassistent Riikka Yliluoma
09 432 4034, riikka.yliluoma(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Satu Hassi)

 

Uppdaterad 6.9.2018

 Riksdagsledamöter

 Mer information