​​

Riksdagsvalet 2023

​I riksdagsvalet år 2023 är valdagen på söndag den 2.4.2023. Sammanlagt väljs 200 riksdagsledamöter i valet.

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare, oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år.

Vid allmänna val är den högsta valmyndigheten Justitieministeriet, som har ansvar för förrättandet av valet.​

Basfakta om valet på sidan Vaalit.fi​

​Fastställande av hela riksdagsvalets resultat

Valkretsnämnden fastställer valresultatet i valkretsen i sin helhet onsdagen efter valdagen vid det sammanträde som börjar senast klockan 18 och skriver ut fullmakter till de nya riksdagsledamöterna. Justitieministeriets informations- och resultattjänst erbjuder statistik om allmänna val från år 2003 framåt.

Justiteministeriets webbsida för informations- och resultattjänsten

Statistikcentralens statistik för riksdagsval ger information om lagda röster i riksdagsval och hur rösterna har fördelats. Uppgifterna fås ur valdatasystemet och offentliggörs som preliminär och slutlig statistik i samband med riksdagsval.

Statistikcentralens webbsida för riksdagsval

Valfinansiering

Statens revisionsverk (VTV) övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen. På revisionsverkets webbsida finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till VTV samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Revisionsverkets webbsida om valfinansiering​​​​​​​​