Bild av rigsdagsledamöter.

Tidigare riksdagsledamöter

Du kan söka uppgifter om riksdagsledamöter från och med 1907 på Använd sökområdet Riksdagsledamöter. Du kan begränsa sökningen till nuvarande ledamöter eller tidigare ledamöter.

Du får fram uppgifter om enskilda riksdagsledamöter genom att skriva ledamotens namn i sökrutan.

Frågor om tidigare riksdagsledamöter kan skickas till Riksdagsbibliotekets informationstjänst, e-post: biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi

Statistik och rapporter om tidigare riksdagsledamöter finns tillgängliga på finska ända från riksmötet 1907.

Fotografier av tidigare riksdagsledamöter finns på webben från och med riksmötet 2007. Hör dig för om äldre fotografier på riksdagens bildarkiv, e-post bildarkivet@riksdagen.fi.

Bilder på riksdagsledamöter 2007–2018.
Användningsvillkor för bilder

Ledamotsmatriklar

Suomen eduskunta : valittu … = Finlands riksdag : vald … Helsingfors, 1922–.
Kommit ut varje valperiod sedan 1922. Bibliografiska uppgifter om riksdagsledamöterna, deras riksdagsuppdrag förr och nu samt deras samhälleliga uppdrag.
Tillgång till Suomen eduskunta : valittu -publikation i Riksdagsbiblioteket

Eduskunta vuoden … valtiopäivillä = Riksdagen: riksmötet … Helsingfors, 1907–.
Utkom per riksmöte under åren 1907–2009. Riksdagens sammansättning, organ som riksdagen valt, riksdagens kansli, fristående ämbetsverk och riksdagsgrupper.
Tillgång till Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä -publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustajat 1907 = Finlands folkvalda 1907. Helsingfors, 2006. 
Tillgång till Suomen kansanedustajat 1907 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustajat = Finlands riksdagsledamöter : 1907–2000. Vol. 1–2. Helsingfors, 2000.
Tillgång till Suomen kansanedustajat 1907-2000 -publikation i Riksdagsbiblioteket