Nuvarande riksdagsledamöter

​Nuvarande riksdagsledamöter

För riksdagsval är landet indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på basis av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

I riksdagsvalet 2019 invaldes 93 kvinnor och 107 män. Röstningsprocenten var 72,1 procent.

 Helsingfors valkrets (22 riksdagsledamöter)

 

 

 Nylands valkrets (36 riksdagsledamöter)

 

 

 Egentliga Finlands valkrets (17 riksdagsledamöter)

 

 

 Satakunta valkrets (8 riksdagsledamöter)

 

 

 Tavastlands valkrets (14 riksdagsledamöter)

 

 

 Birkalands valkrets (19 riksdagsledamöter)

 

 

 Sydöstra Finlands valkrets (17 riksdagsledamöter)

 

 

  Savolax-Karelens valkrets (15 riksdagsledamöter)

 

 

 Vasa valkrets (16 riksdagsledamöter)

 

 

 Mellersta Finlands valkrets (10 riksdagsledamöter)

 

 

 Lapplands valkrets (7 riksdagsledamöter)

 

 

 Uleåborgs valkrets (18 riksdagsledamöter)

 

 

 Landskapet Ålands valkrets (1 riksdagsledamot)