20160623_puhemiehisto.jpg

Riksdagens arbete leds av presidiet

Talmannen leder riksdagens arbete tillsammans med talmanskonferensen enligt bestämmelserna i grundlagen och riksdagens arbetsordning. Talmannen och vice talmännen bildar presidiet.

Riksdagens talman under riksmötet 2016 är Maria Lohela (na), förste vice talman Mauri Pekkarinen (c) och andre vice talman Arto Satonen (saml).  

I plenum bestämmer talmannen vem som får ordet och vem som får komma med replik. Det är också talmannen som lägger fram omröstningsförslag och bestämmer den slutliga behandlingsordningen för ärenden. Talmännen är också presidium för riksdagens viktigaste organ, talmanskonferensen och kanslikommissionen.

Presidiet ska också justera plenarprotokollen och underteckna riksdagens svar och skrivelser.

Talmanskonferensen styr arbetet i plenum

Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen och utskottsordförandena. Talmanskonferensens uppgifter gäller främst arbetet i plenum.

Talmanskonferensen ger anvisningar och riktlinjer för förfarandena i plenum (t.ex. förslag om vilket eller vilka utskott ett ärende ska remitteras till och regler för yttranden och anföranden) och godkänner plenarplanerna. Den beslutar också om frånvarotillstånd som gäller plenumarbetet. Dessutom ger talmanskonferensen generella anvisningar om arbetet i utskotten och är ett rådgivande organ för talmannen.

Val av talman och vice talmän

I riksmötets första plenum förrättas val av talman och vice talmän. Ordförande vid förrättningen är den äldsta bland ledamöterna. Innan talmannen och vice talmännen tar emot uppdraget avger de riksdagen följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen."

Mandattiden för den talman och de vice talmän som valts under valperiodens sista riksmöte fortgår tills nytt riksdagsval har förrättats.

Om talmannen eller en vice talman avlider eller avgår från sitt uppdrag under riksmötet, ska en ny talman eller vice talman väljas snarast möjligt. Om talmannen eller en vice talman är förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan en tillfällig talman eller vice talman väljas på förslag av talmanskonferensen.

 Talmanskonferensens protokoll (på finska)

PmNP 139/2017 vp
Keskiviikko 20.12.2017 klo 9.45
PmNP 138/2017 vp
Tiistai 19.12.2017 klo 9.45
PmNP 137/2017 vp
Maanantai 18.12.2017 klo 11.45
PmNP 136/2017 vp
Perjantai 15.12.2017 klo 9.45
PmNP 135/2017 vp
Torstai 14.12.2017 klo 9.45

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli

 Talman

 

 

Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1148.aspxMaria LohelaBlåa riksdagsgruppen

 Förste vice talman

 

 

Mauri Pekkarinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/212.aspxMauri PekkarinenCenterns riksdagsgrupp

 Andre vice talman

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Talmännens specialmedarbetare

Timo Turja (tjänstemannamedarbetare)
(talman Maria Lohela)
09 432 3403, 050 364 4911
timo.turja(at)riksdagen.fi

Petri Neittaanmäki
(förste vice talman Mauri Pekkarinen)
040 553 8245
petri.neittaanmaki(at)riksdagen.fi

Juha Kirstilä 
(andre vice talman Arto Satonen)
040 552 8200​
juha.kirstila(at)riskdagen.fi 

 Talmanskonferensen

 

 

Thomas Blomqvisthttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/923.aspxThomas BlomqvistSvenska riksdagsgruppen
Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1093.aspxJuho EerolaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tuula Haatainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/538.aspxTuula HaatainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Satu Hassihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlåa riksdagsgruppen
Timo Kallihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/402.aspxTimo KalliCenterns riksdagsgrupp
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kanervahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Annika Lapintiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/479.aspxAnnika LapintieVänsterförbundets riksdagsgrupp
Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/946.aspxTuomo PuumalaCenterns riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1128.aspxKaj TurunenBlåa riksdagsgruppen
Matti Vanhanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp
Anne-Mari Virolainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/948.aspxAnne-Mari VirolainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Mer information