lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 190/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden och till vissa lagar som har samband med den
RP 192/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
RP 193/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen
RP 194/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RP 195/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 21/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av vallagen
LM 7/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen
LM 84/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 85/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livs-medelssäkerhetsverket
LM 86/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

 Riksdagens senaste svar

RSv 91/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
RSv 89/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen
RSv 88/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
RSv 85/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter
RSv 84/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

 ‭(Dold)‬ Senaste medborgarinitiativ

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Mer information