lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 196/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)
RP 190/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
RP 186/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om luftfart
RP 191/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande
RP 192/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet

 Utskottens senaste betänkanden

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Riksdagens senaste svar

RSv 185/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
RSv 186/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
RSv 177/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken
RSv 182/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
RSv 181/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 84/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 85/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livs-medelssäkerhetsverket
LM 86/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
LM 87/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
LM 78/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

 Mer information