lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 177/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
RP 173/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor
RP 174/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
RP 175/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
RP 172/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den

 Utskottens senaste betänkanden

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Riksdagens senaste svar

RSv 119/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
RSv 118/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
RSv 114/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
RSv 115/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
RSv 116/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 84/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 85/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livs-medelssäkerhetsverket
LM 86/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
LM 87/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
LM 78/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

 Mer information