lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 102/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
RP 101/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen
RP 104/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap
RP 108/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
RP 103/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem

 Utskottens senaste betänkanden

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Riksdagens senaste svar

RSv 87/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
RSv 86/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
RSv 85/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombud för obligationsinnehavare och till vissa lagar som har samband med den
RSv 83/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den
RSv 76/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 100/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om överlåtelseskatt
LM 88/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag omupphävande av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
LM 92/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 93/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
LM 96/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Landsbygdsverket

 Mer information