lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 88/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
RP 91/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i sjukförsäkringslagen
RP 89/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Lantmäteriverket
RP 90/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
RP 84/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet

 Utskottens senaste betänkanden

FiUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
FiUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
JsUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
EkUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 21/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av vallagen
LM 7/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen
LM 84/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 85/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livs-medelssäkerhetsverket
LM 86/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

 Riksdagens senaste svar

RSv 56/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
RSv 55/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet
RSv 54/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RSv 52/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
RSv 49/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

 Mer information