Dagordning

Loading...
Dagordning
DO
76
2018 rd
Plenum
Torsdag 28.6.2018 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 209, 214, 219-222, 227, 228, 231-233, 238-240, 245/2018 vp har anlänt till riksdagen. 
3
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 80/2018 rd
Val
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Lantmäteriverket
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
11
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
12
Avbrytande av riksmötet
Riksdagsarbete diverse
RAD 3/2018 rd
Enda behandling
13
Nästa plenum
Senast publicerat 2018-06-28 09:03:16

 Senaste dagordningar

DO 76/2018 rd
Torsdag 28.6.2018 kl. 12.00
DO 75/2018 rd
Onsdag 27.6.2018 kl. 14.00
DO 74/2018 rd
Tisdag 26.6.2018 kl. 14.00
DO 73/2018 rd
Måndag 25.6.2018 kl.
DO 72/2018 rd
Måndag 25.6.2018 kl. 12.00