Dagordning

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
105
2018 rd
Plenum
Tisdag 23.10.2018 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har 18.10.2018 remitterat unionsärendet U 92/2018 rd till utskott. 
3
Markku Pakkanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 58/2018 rd
Enda behandling
4
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Regeringens proposition
Remissdebatt
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
19
Nästa plenum
Senast publicerat 2018-10-19 13:47:42

 Senaste dagordningar

DO 105/2018 rd
Tisdag 23.10.2018 kl. 14.00
DO 104/2018 rd
Fredag 19.10.2018 kl. 13.00
DO 103/2018 rd
Torsdag 18.10.2018 kl. 16.00
DO 102/2018 rd
Onsdag 17.10.2018 kl. 14.00
DO 101/2018 rd
Tisdag 16.10.2018 kl. 14.00