Dagordning

Loading...
Dagordning
DO
8
2019 rd
Plenum
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
3
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-05-21 10:50:53

 Senaste dagordningar

DO 8/2019 rd
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00
DO 7/2019 rd
Fredag 17.5.2019 kl. 13.00
DO 6/2019 rd
Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00
DO 5/2019 rd
Fredag 10.5.2019 kl. 13.00
DO 4/2019 rd
Tisdag 7.5.2019 kl. 14.00