Dagordning

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
145
2018 rd
Plenum
Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
Regeringens proposition
Remissdebatt
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
18
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-01-18 14:06:24

 Senaste dagordningar

DO 145/2018 rd
Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00
DO 144/2018 rd
Fredag 18.1.2019 kl. 13.00
DO 143/2018 rd
Torsdag 17.1.2019 kl. 16.00
DO 142/2018 rd
Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00
DO 141/2018 rd
Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00