Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
70
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.6.2018 kl. 14.10
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Valförrättning
Mikko Kärnäs uppdrag som riksdagsledamot har upphört och därför ska en ny ersättare väljas till jord- och skogsbruksutskottet. I stället för Mirja Vehkaperä, som blivit ledamot av Europaparlamentet, ska en ny medlem väljas till delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse. Fyllnadsval till de nämnda organen förrättas i plenum torsdagen den 21 juni 2018. Plenum börjar klockan 10. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 16 i dag den 20 juni 2018. 
Eija Nivalas begäran om befrielse från ledamotsuppdraget
Begäran om befrielse
BEF 48/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
10
Meddelanden
10.1
Regeringens propositioner
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
12
Nästa plenum
Senast publicerat 2018-06-20 17:44:05

 Senaste plenarprotokoll

PR 70/2018 rd
Onsdag 20.6.2018 kl. 14.10
PR 69/2018 rd
Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52
PR 68/2018 rd
Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30
PR 67/2018 rd
Fredag 15.6.2018 kl. 13.02—13.35
PR 66/2018 rd
Torsdag 14.6.2018 kl. 16.00—18.54
PR 65/2018 rd
Onsdag 13.6.2018 kl. 14.00—17.50
PR 64/2018 rd
Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59—18.11
PR 63/2018 rd
Torsdag 7.6.2018 kl. 16.05—18.28
PR 62/2018 rd
Onsdag 6.6.2018 kl. 14.04—18.01
PR 61/2018 rd
Tisdag 5.6.2018 kl. 14.10—17.06
PR 60/2018 rd
Fredag 1.6.2018 kl. 13.00—13.05
PR 59/2018 rd
Torsdag 31.5.2018 kl. 16.00—19.40
PR 58/2018 rd
Onsdag 30.5.2018 kl. 14.00—17.08
PR 57/2018 rd
Tisdag 29.5.2018 kl. 14.01—15.58
PR 56/2018 rd
Fredag 25.5.2018 kl. 13.08—13.35
PR 55/2018 rd
Torsdag 24.5.2018 kl. 16.02—19.12
PR 54/2018 rd
Onsdag 23.5.2018 kl. 13.59—17.28
PR 53/2018 rd
Tisdag 22.5.2018 kl. 14.09—16.51
PR 52/2018 rd
Fredag 18.5.2018 kl. 13.09—13.30
PR 51/2018 rd
Torsdag 17.5.2018 kl. 16.03—18.18

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli