Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
104
2018 rd
Plenum
Fredag 19.10.2018 kl. 12.59—13.33
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.33. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (12.59—13.33). 
1
Namnupprop
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 18.10.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 190-208/2018 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 344, 352, 358, 359, 361, 363, 364, 366-368, 375/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 129/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 112/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
5
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Markku
Eestilä
saml
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2018. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.10.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 
Senast publicerat 2018-10-19 15:03:07

 Senaste plenarprotokoll

PR 104/2018 rd
Fredag 19.10.2018 kl. 12.59—13.33
PR 103/2018 rd
Torsdag 18.10.2018 kl. 16.00—19.11
PR 102/2018 rd
Onsdag 17.10.2018 kl. 14.01—18.42
PR 101/2018 rd
Tisdag 16.10.2018 kl. 14.01—21.31
PR 100/2018 rd
Fredag 12.10.2018 kl. 13.01—13.32
PR 99/2018 rd
Torsdag 11.10.2018 kl. 16.03—18.42
PR 98/2018 rd
Onsdag 10.10.2018 kl. 14.01—17.12
PR 97/2018 rd
Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00—17.39
PR 96/2018 rd
Fredag 5.10.2018 kl. 13.04—13.08
PR 95/2018 rd
Torsdag 4.10.2018 kl. 16.01—18.11
PR 94/2018 rd
Onsdag 3.10.2018 kl. 14.01—17.48
PR 93/2018 rd
Tisdag 2.10.2018 kl. 14.05—22.06
PR 92/2018 rd
Fredag 28.9.2018 kl. 13.00—13.26
PR 91/2018 rd
Torsdag 27.9.2018 kl. 16.00—18.29
PR 90/2018 rd
Onsdag 26.9.2018 kl. 14.02—17.20
PR 89/2018 rd
Tisdag 25.9.2018 kl. 14.00—17.09
PR 88/2018 rd
Fredag 21.9.2018 kl. 13.00—13.04
PR 87/2018 rd
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
PR 86/2018 rd
Onsdag 19.9.2018 kl. 10.00—21.00
PR 85/2018 rd
Tisdag 18.9.2018 kl. 12.01—20.01

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli