Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
144
2018 rd
Plenum
Fredag 18.1.2019 kl. 13.00—13.34
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.34. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.00—13.34) 
1
Namnupprop
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 17.1.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 317, 318/2018 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 497, 522, 527, 530, 531, 533, 535-537, 552/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 183/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 183/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 238/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 210/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 105/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
11
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 22.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.34. 
Senast publicerat 2019-01-18 15:12:06

 Senaste plenarprotokoll

PR 144/2018 rd
Fredag 18.1.2019 kl. 13.00—13.34
PR 143/2018 rd
Torsdag 17.1.2019 kl. 15.59—18.39
PR 142/2018 rd
Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00—16.24
PR 141/2018 rd
Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48
PR 140/2018 rd
Fredag 11.1.2019 kl. 13.00—13.32
PR 139/2018 rd
Torsdag 10.1.2019 kl. 16.00—19.42
PR 138/2018 rd
Onsdag 9.1.2019 kl. 14.06—19.54
PR 137/2018 rd
Tisdag 8.1.2019 kl. 14.00—18.02
PR 136/2018 rd
Fredag 21.12.2018 kl. 10.00—12.02
PR 135/2018 rd
Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00—20.54
PR 134/2018 rd
Onsdag 19.12.2018 kl. 10.01—1.56
PR 133/2018 rd
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
PR 132/2018 rd
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
PR 131/2018 rd
Fredag 14.12.2018 kl. 13.00—13.28
PR 130/2018 rd
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
PR 129/2018 rd
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02—21.40
PR 128/2018 rd
Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56
PR 127/2018 rd
Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08
PR 126/2018 rd
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36
PR 125/2018 rd
Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02—20.52

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli