Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
33
2019 rd
Plenum
Onsdag 18.9.2019 kl. 14.02—16.55
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.55. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.02—14.59 och 16.44—16.55) och andre vice talman Juho Eerola (14.59—16.44). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-259755
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.9.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.55. 
Senast publicerat 2019-09-18 18:51:09

 Senaste plenarprotokoll

PR 33/2019 rd
Onsdag 18.9.2019 kl. 14.02—16.55
PR 32/2019 rd
Tisdag 17.9.2019 kl. 14.01—16.32
PR 31/2019 rd
Fredag 13.9.2019 kl. 13.02—13.35
PR 30/2019 rd
Torsdag 12.9.2019 kl. 15.59—19.42
PR 29/2019 rd
Onsdag 11.9.2019 kl. 14.02—18.30
PR 28/2019 rd
Fredag 6.9.2019 kl. 13.00—13.31
PR 27/2019 rd
Torsdag 5.9.2019 kl. 16.00—19.00
PR 26/2019 rd
Onsdag 4.9.2019 kl. 14.02—16.22
PR 25/2019 rd
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
PR 24/2019 rd
Torsdag 27.6.2019 kl. 12.02—17.43
PR 23/2019 rd
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
PR 22/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 18.56—18.57
PR 21/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 14.01—18.44
PR 20/2019 rd
Onsdag 19.6.2019 kl. 14.02—15.26
PR 19/2019 rd
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
PR 18/2019 rd
Fredag 14.6.2019 kl. 13.00—13.24
PR 17/2019 rd
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44
PR 16/2019 rd
Onsdag 12.6.2019 kl. 12.00—23.12
PR 15/2019 rd
Tisdag 11.6.2019 kl. 12.00—21.58
PR 13/2019 rd
Fredag 7.6.2019 kl. 13.00—13.49

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli