Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
25
2019 rd
Plenum
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 10.23. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (10.00—10.23). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-256910
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 27.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 6/2019 rd. 
2.2
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne samt ministrarna Kiuru och Marin) SR 2/2019 rd. 
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Underrättelsetillsynsutskottet har 26.6.2019 valt ordförande och vice ordförande. 
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 27.6.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 1-3/2019 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2019 i proposition RP 5/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-9/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 2/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 4.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 10.23. 
Senast publicerat 2019-06-28 14:57:04

 Senaste plenarprotokoll

PR 25/2019 rd
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
PR 24/2019 rd
Torsdag 27.6.2019 kl. 12.02—17.43
PR 23/2019 rd
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
PR 22/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 18.56—18.57
PR 21/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 14.01—18.44
PR 20/2019 rd
Onsdag 19.6.2019 kl. 14.02—15.26
PR 19/2019 rd
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
PR 18/2019 rd
Fredag 14.6.2019 kl. 13.00—13.24
PR 17/2019 rd
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44
PR 16/2019 rd
Onsdag 12.6.2019 kl. 12.00—23.12
PR 15/2019 rd
Tisdag 11.6.2019 kl. 12.00—21.58
PR 13/2019 rd
Fredag 7.6.2019 kl. 13.00—13.49
PR 14/2019 rd
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
PR 11/2019 rd
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.00—12.02
PR 12/2019 rd
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.15—12.20
PR 10/2019 rd
Tisdag 4.6.2019 kl. 14.00—14.46
PR 9/2019 rd
Tisdag 28.5.2019 kl. 14.00—15.20
PR 8/2019 rd
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00—14.02
PR 7/2019 rd
Fredag 17.5.2019 kl. 13.02—13.32
PR 6/2019 rd
Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00—16.59

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli