Plenarplan

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 43—51/2018 ja 2—15/2019
Vecka 43
Tisdag 23.10.2018 kl. 14.00 (tidgränsen kl 22 tillämpas inte)
Plenum. Remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete (SRR 5/2018 rd). Andra behandling av lagförslag (KoUB 21/2018 rd, RP 61/2018 rd, RP 104/2018 rd). Remissdebatt om propositioner (RP 191, 199, 200, 208, 194, 195, 202, 203, 207, 196, 190, 192/2018 rd). Första behandling av lagförslag.
Onsdag 24.10.2018 kl. 14.00 (plenum avslutas senast kl. 19)
Plenum. Voteringar. Remissdebatt om propositioner (RP 193, 197, 198, 201, 204, 206, 205/2018 rd).
Torsdag 25.10.2018 kl. 16.00 (tidgränsen kl 22 tillämpas inte)
Plenum. Muntlig frågestund. Enda behandling av revisionsutskottets betänkandet Utvecklingsbehov i bostadspolitiken (ReUB 3/218 rd). Första behandling av lagförslag (FvUB 11/2018 vp, RP 16/2018 rd). Enda behandlig av Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens och Utrikespolitiska institutes bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017 (ReUB 4/2018 rd, ReUB 5/2018 rd). Remissdebatt om lagmotion (LM 27, 31, 38/20218 rd). Remissdebatt om budgetmotioner.
Fredag 26.10.2018 kl. 13.00
Plenum. Voteringar. Andra behandling av lagförslag.
Plenifritt 29.10.— 4.11.2018
Nordiska rådets sessioner i Oslo 29.10. — 2.11.2018
Vecka 45
Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2018.
Onsdag 7.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 8.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 9.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 46
Tisdag 13.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 14.11.2018 kl. 14.00
Plenum. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar.
Torsdag 15.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 16.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Natos parlamentariska församling i Halifax i Kanada 16. — 19.11.2018
Vecka 47
Tisdag 20.11.2018 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2019.
Onsdag 21.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 23.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 48
Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 29.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 30.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 49
Tisdag 4.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Fredag 7.12.2018 kl. 13.00
Plenum vid behov.
De sista betänkandena om budgetlagarna ut från utskotten tisdag 4.12.2018
De ärenden som avses bli behandlade den här valperioden ska lämnas senast ondsdag 5.12.2018
Vecka 50
Måndag 10.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 14.12.2018 kl. 13.00
Plenum.
De sista betänkandena om lagar avsedda att träda i kraft vid årsskiftet ut från utskotten tisdag 11.12.2018
Europa-rådet 13. — 14.12.2018
Vecka 51
Måndag 17.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 19.12.2018 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00
Plenum. Suullinen kyselytunti.
Fredag 21.12.2018 kl. 10.00
Plenum.
Vecka 2
Tisdag 8.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 9.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 10.1.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 11.1.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 3
Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 17.1.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 18.1.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 4
Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 23.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 24.1.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 25.1.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 5
Tisdag 29.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 30.1.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 31.1.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 1.2.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 6
Tisdag 5.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 7.2.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 8.2.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 7
Tisdag 12.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 14.2.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 15.2.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 8
Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 21.2.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 22.2.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 9
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 28.2.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 1.3.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 10
Tisdag 5.3.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 6.3.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 7.3.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 8.3.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 11
Tisdag 12.3.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 13.3.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 14.3.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 15.3.2019 kl. 13.00
Plenum.
Valperioden avslutas onsdag 10.4.2019
Riksdagsval söndag 14.4.2019
Senast publicerat 2018-10-19 14:00:16

20150402_tulevia.jpg