Plenarplan

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 36—51/2018
Vecka 36
Tisdag 4.9.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 5.9.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 6.9.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 7.9.2018 kl. 13.00
Plenum.
Riksdagens motionsdag torsdag 6.9.2018 kl. 9.00 -13.00
Vecka 37
Tisdag 11.9.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 13.9.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 14.9.2018 kl. 13.00
Plenum.
Öppet hus i Riksdagshuset 10.9.2018
Nordiska rådets partigrupper, arbetsgrupper och utskott sammanträder i Grönland 12. — 14.9.2018
Arktiska parlamentarikerkonferensen i Inari 16. — 19.9.2018
Vecka 38
Tisdag 18.9.2018 kl. 12.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner.
Onsdag 19.9.2018 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner.
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner. Muntligfrågestund kl.16–17, därefter fortsätter remissdebatten om budgeten.
Fredag 21.9.2018 kl. 13.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner.
Budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner lämnas till riksdagen måndag 17.9.2018
Vecka 39
Tisdag 25.9.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 26.9.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 27.9.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 28.9.2018 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 40
Tisdag 2.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 3.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 4.10.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 5.10.2018 kl. 13.00
Plenum.
OSSE:s höstmöten i Kirgizistan 3. — 6.10.2018
Vecka 41
Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 10.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 11.10.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 12.10.2018 kl. 13.00
Plenum.
Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg 8. — 12.10.2018
Interparlamentariska unionens 139:e församling i Geneve 13. — 17.10.2018
Vecka 42
Tisdag 16.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 17.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 18.10.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 19.10.2018 kl. 13.00
Plenum.
Europa-rådet 18. — 19.10.2018
Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under höstsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 18.10.2018
Vecka 43
Tisdag 23.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 24.10.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 25.10.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 26.10.2018 kl. 13.00
Plenum.
Plenifritt 29.10. — 4.11.2018
Nordiska rådets sessioner i Oslo 29.10. — 2.11.2018
Vecka 45
Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 7.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 8.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 9.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 46
Tisdag 13.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 14.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 15.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 16.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Natos parlamentariska församling i Halifax i Kanada 16. — 19.11.2018
Vecka 47
Tisdag 20.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 21.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 23.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 48
Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 29.11.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 30.11.2018 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 49
Tisdag 4.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Fredag 7.12.2018 kl. 13.00
Plenum vide behov.
De ärenden som avses bli behandlade den här valperioden ska lämnas senast ondsdag 5.12.2018
Vecka 50
Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 14.12.2018 kl. 13.00
Plenum.
Europa-rådet 13. — 14.12.2018
Vecka 51
Måndag 17.12.2018 kl. 14.00
Plenum.
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 19.12.2018 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00
Plenum. Suullinen kyselytunti.
Fredag 21.12.2018 kl. 10.00
Plenum.
Riksdagen samlas igen efter juluppehållet och det avbrutna riksmötet 2018 fortsätter tisdag 8.1.2019 kl. 14.00
Senast publicerat 2018-08-14 13:48:09

20150402_tulevia.jpg