Plenarplan

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 25—26/2018
Vecka 25
Måndag 18.6.2018 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 86, 85, 87 och 84/2018 rd). Första behandling av lagförslag (KuUB 3/2018 rd, RP 57/2018 rd, MiUB 6/2018 rd, RP 78/2018 rd).
Tisdag 19.6.2018 kl. 14.00
Plenum. Andra behandling av lagförslag (KuUB 2/2018 rd, RP 41/2018 rd). Enda behandling av statsrådets redogörelse om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländsktdeltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support (SRR 3/2018 rd). Remissdebatt om riksdagens justitieombudsmans berättelse är 2017 (B 16/2018 rd). Första behandling av lagförslag.Andra behandling av lagförslag (KoUB 13/2018 rd, HE 147/2017 rd, EkUB 10/2018 rd, RP 66/2018 rd).
Onsdag 20.6.2018 kl. 14.00
Plenum. Första behandling av lagförslag.
Torsdag 21.6.2018 kl. 10.00
Plenum. Voteringar.
Vecka 26
Måndag 25.6.2018 kl. 12.00
Plenum. Enda behandling av statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019–2022. Enda behandling av tilläggsbudgetpropositionen för 2018. Första behandling av lagförslag.
Måndag 25.6.2018 kl.
2. Plenum.
Tisdag 26.6.2018 kl. 14.00
Plenum. Eventuella voteringarna. Andra behandling av lagförslag.
Onsdag 27.6.2018 kl. 14.00
Plenum. Voteringar. Remissdebatt om statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (SRR 4/2018 rd). Remissdebatt om Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2017 (B 12/2018 rd).
Torsdag 28.6.2018 kl. 12.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 88, 89 och 91/2018 rd). Enda behandling av regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017 (GrUB 2/2018 rd, B 18/2018 rd). Andra behandling av lagförslag. (Paus för riksdagsgruppernas möten kl 14–16). Muntling frågestund kl 16 - 17.
Fredag 29.6.2018 kl. 10.00
Plenum. Eventuella voteringarna.
Europarådets parlamentariska församling möts i Strasbourg 25. — 29.6.2018
Nordiska rådets möten 25. — 29.6.2018
Europeiska rådet 28. — 29.6.2018
Senast publicerat 2018-06-20 17:12:09

20150402_tulevia.jpg