‭(Dold)‬ Ytterligare information

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
2018/41
636601656600000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 41/2018 rd*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
41
2018 rd
Plenum
Onsdag 25.4.2018 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Kaj Turunen har den 24 april 2018 meddelat att han har utträtt ur Blå riksdagsgruppen och anslutit sig till Samlingspartiets riksdagsgrupp. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalande) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Nästa plenum
Senast publicerat 2018-04-24 14:20:40

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-