‭(Dold)‬ Direktsändning

 Direkt webbsändning och webbupptagningar från plenum

Den direkta webbsändningen och webbupptagningarna från plenum hittar du på adresserna:

Loading...
2019/33
637043153830000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 33/2019 rd*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
33
2019 rd
Plenum
Onsdag 18.9.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
3
Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
4
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-09-17 14:14:40

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-