‭(Dold)‬ Öppnande av riksmötet 25.4.2019

Webbsändningen från öppnande av riksmötet börjar cirka kl. 13.40 och pågår i cirka 30-35 minuter.

Webbsändning:
alternativ 1:
https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/istuntolive.aspx

alternativ 2:
https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
636942037840000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
9
2019 rd
Plenum
Tisdag 28.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 23.5.2019 överlämnat regeringens proposition RP 3/2019 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-05-23 13:22:43

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-