‭(Dold)‬ Ytterligare information

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
636493128670000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Dagordning
DO
146
2017 rd
Plenum
Onsdag 20.12.2017 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.12.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 190-195/2017 rd 
2.2
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 19.12.2017 unionsärendet U 70/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår sex reservationer) 
3.1
Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) 
3.2
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) 
3.3
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) 
3.4
Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde
(endast voteringar) 
3.5
Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur
3.6
Avdelning 12 Inkomster av blandad natur
3.7
Avdelning 13 Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
3.8
Avdelning 15 Lån
3.9
Allmänna motivering
3.10
Detaljmotivering, Allmänna föreskrifter
4
Övrigt ärende Redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar
Övrigt ärende
Debatt
5
Sanna Marins begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet, medlem i lagutskottet och ersättare i miljöutskottet
Begäran om befrielse
BEF 86/2017 rd
Enda behandling
6
Avbrytande av riksmötet
Riksdagsarbete diverse
RAD 4/2017 rd
Enda behandling
7
Nästa plenum
Senast publicerat 2017-12-20 07:55:59

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-