‭(Dold)‬ Öppnande av riksmötet 25.4.2019

Webbsändningen från öppnande av riksmötet börjar cirka kl. 13.40 och pågår i cirka 30-35 minuter.

Webbsändning:
alternativ 1:
https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/istuntolive.aspx

alternativ 2:
https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
2019/1
636916176030000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 1/2019 rd*'
Dagordning
DO
1
2019 rd
Plenum
Onsdag 24.4.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Jussi Halla-aho och Merja Kyllönen har meddelat att de från och med den 23 april 2019 avbryter ledamotsuppdraget för att fortsätta som ledamöter av Europaparlamentet. 
2.2
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
3
Val av riksdagens talman
Val
VAL 1/2019 rd
Val
4
Val av riksdagens förste vice talman
Val
VAL 2/2019 rd
Val
5
Val av riksdagens andre vice talman
Val
VAL 3/2019 rd
Val
6
Övriga meddelanden
Talmannens och vice talmännens högtidliga försäkran 
7
Övriga meddelanden
Tillkännagivande till republikens president om valet av talman och vice talmän 
8
Valförrättning
Val till utskotten och kanslikommissionen förrättas i plenum torsdagen den 2 maj 2019. Plenum börjar kl. 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 12 måndagen den 29 april. 
9
Övriga meddelanden
Ledamöternas sittordning 
10
Övriga meddelanden
Inbjudan till riksmötets öppningshögtidligheter 
11
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-04-23 15:07:18

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-