Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskotten

valiokunnat.jpg
 

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

 Senaste betänkanden

LaUB 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
KoUB 7/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen
JsUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
AjUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
GrUB 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

 Senaste utlåtanden

AjUU 3/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
GrUU 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den
AjUU 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter
FvUU 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
ReUU 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen