Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
FvUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
FvUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
99
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 19.10.2018 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 26/2018 rd. 
4
Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet
Utskottets eget ärende
EÄ 42/2018 rd
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Merkitään saatu selvitys tiedoksi. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Marko
Meriniemi
inrikesministeriet
bilaga
lagstiftningsdirektör
Hanna
Nordström
försvarsministeriet
bilaga
polisinspektör
Pekka-Matias
Väisänen
Polisstyrelsen
bilaga
biträdande chef
Olli
Kolstela
skyddspolisen
bilaga
biträdande avdelningschef, underrättelseavdelningen, öv
Pekka
Turunen
Huvudstaben
sektorchef, militärjurist
Laura
Ruotsalainen
Huvudstaben
bilaga
6
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Marko
Meriniemi
inrikesministeriet
bilaga
lagstiftningsdirektör
Hanna
Nordström
försvarsministeriet
bilaga
polisinspektör
Pekka-Matias
Väisänen
Polisstyrelsen
bilaga
biträdande chef
Olli
Kolstela
skyddspolisen
bilaga
biträdande avdelningschef, underrättelseavdelningen, öv
Pekka
Turunen
Huvudstaben
sektorchef, militärjurist
Laura
Ruotsalainen
Huvudstaben
bilaga
7
Övriga ärenden
Todetaan, että tapaamiseen ministeri Vehviläisen kanssa torstaina 18.10.2018 Smolnassa osallistuivat pj. Eerola, vpj. Korhonen, jäsenet Adlercreutz, Kari, Paatero, Pylväs, Rydman, Talvitie, Tölli, valiokuntaneuvokset Lantto ja Rinne sekä istuntoasiainneuvos Helo. 
Veckoplan. 
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 23.10.2018 kl 12.15. 
Senast publicerat 2018-10-19 10:06:22

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 43/2018

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—51/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1093.aspxJuho EerolaSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/887.aspxSirpa PaateroSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli-Poika Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1304.aspxOlli-Poika ParviainenGröna riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1309.aspxVeera RuohoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1311.aspxJoona RäsänenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/954.aspxIlkka KantolaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi