Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen
FvUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
FvUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
137
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Torsdag 17.1.2019 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (direktivet om provisoriska EU-resehandlingar)
Statsrådets U-skrivelse
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
ordförande
Eero
Rämö
Delegation för medborgarsamhällspolitik
bilaga
chef för medelsanskaffning
Anna
Laurinsilta
Finlands Röda Kors
bilaga
specialsakkunnig
Petri
Heikkinen
Finlands olympiska kommitté
bilaga
generalsekreterare
Pia
Tornikoski
Ansvarsfullt Donerande rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Kyrkostyrelsen
bilaga
Mesenaatti.me Oy
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 11.45
lagstiftningsråd
Niklas
Vainio
justitieministeriet
bilaga
chef för it-förvaltningen
Jari
Råman
Polisstyrelsen
bilaga
tullöverinspektör
Juha
Vilkko
Tullen
bilaga
resultatenhetschef
Kaj
Välimäki
Migrationsverket
bilaga
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
bilaga
kommendörkapten
Mikko
Hirvi
Ledningscentralen vid Västra Finlands sjöbevakningssektion
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Riksdagens justitieombudsmans kansli
bilaga
justitiekanslersämbetet
bilaga
Riksåklagarämbetet
bilaga
centralkriminalpolisen
bilaga
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
kl. 12.15
lagstiftningsråd
Marko
Meriniemi
inrikesministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Heli
Heikkola
inrikesministeriet
lagstiftningsdirektör
Tuula
Majuri
justitieministeriet
specialsakkunnig
Anu
Mutanen
justitieministeriet
regeringssekreterare
Kosti
Honkanen
försvarsministeriet
bilaga
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
kl. 12.45
riksdagens biträdande generalsekreterare
Timo
Tuovinen
Riksdagens kansli
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 18.1.2019 kl 10.15. 
Senast publicerat 2019-01-16 14:04:08

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 3/2019

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 2—10/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1093.aspxJuho EerolaSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/887.aspxSirpa PaateroSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli-Poika Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1304.aspxOlli-Poika ParviainenGröna riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1309.aspxVeera RuohoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1311.aspxJoona RäsänenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/954.aspxIlkka KantolaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi