Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
FvUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
FvUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
74
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Onsdag 20.6.2018 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 19.6.2018 on hallintovaliokunnan jäseneksi valittu edustaja Pertti Hakanen sekä varajäseneksi edustaja Ulla Parviainen. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort och uppehållshandlingar
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
utrikesministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat 19.6.2018. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Riksåklagarämbetet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn)
Statsrådets U-skrivelse
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Heidi
Aliranta
inrikesministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Jukka
Siro
inrikesministeriet
polisöverinspektör
Mikko
Eränen
Polisstyrelsen
bilaga
chefsjurist
Jan
Sjöblom
skyddspolisen
bilaga
tullöverinspektör
Juha
Vilkko
Tullen
bilaga
militärjurist
Erik
Jokinen
Huvudstaben
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
Beväringsförbundet rf
bilaga
Reservistförbundet
bilaga
Finlands Reservofficersförbund rf
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Lagutskottet: LaUU 10/2018 rd. 
11
Övriga ärenden
Alueellisten työllisyyskokeilujen jatko - Suomen Kuntaliiton kirje 19.6.2018. 
Veckoplan 
12
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 26.6.2018 kl 12.00. 
Senast publicerat 2018-06-20 10:35:50

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 26/2018

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 25—26/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1093.aspxJuho EerolaSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko Kärnä
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/887.aspxSirpa PaateroSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli-Poika Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1304.aspxOlli-Poika ParviainenGröna riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1309.aspxVeera RuohoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1311.aspxJoona RäsänenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/954.aspxIlkka KantolaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Riikka Kuronen, utskottskanslisekreterare
09 432 2237

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi