Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
KoUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
KoUB 5/2019 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

 Senaste utlåtanden

KoUU 3/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
KoUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)
KoUU 2/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
20
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 17.10.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuellt utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 11.11.2019. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
4
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuellt utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 11.11.2019. 
Utskottet beslutar sambehandla ärendet med ärende RP 29/2019 rd. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
6
Aktuella frågor inom transport och kommunikation
Utskottets eget ärende
EÄ 9/2019 rd
Utskottet hör: 
direktör, små och medelstora företag
Jouni
Hakala
Finlands näringsliv rf
bilaga
regionexpert
Jenni
Ruokonen
Finlands näringsliv rf
ledande expert
Tiina
Haapasalo
Finlands näringsliv rf
ledande expert
Mika
Tuuliainen
Finlands näringsliv rf
7
Övriga ärenden
Keskustellaan valiokunnan kokouksen valokuvaamisesta. 
Diskussion om utskottets resa 2020. 
Inbjudan till Lappeenranta. 
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 18.10.2019 klockan 11.15. 
Senast publicerat 2019-10-16 14:35:39

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 42/2019

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 41—52/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi