Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
KoUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
KoUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

KoUU 10/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
KoUU 7/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (fartygsavfallsdirektivet)
KoUU 5/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europarådets och parlamentets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
68
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 21.6.2018 kl. 10.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Utdrag ur beslutsprotokoll från plenum
Antecknas att 19.6.2018 har till medlem av trafikutskottet valts ledamot Olavi Ala-Nissilä. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 
Utskottet hör: 
avdelningschef
Olli-Pekka
Rantala
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Elina
Immonen
kommunikationsministeriet
vägtrafikdirektör
Marko
Sillanpää
Trafiksäkerhetsverket
verkställande direktör
Timo
Lappi
Turism- och Restaurangförbundet rf
verkställande direktör
Timo
Koskinen
Suomen Taksiliitto ry
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Lapplands förbund
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Övriga ärenden
Ilmoitetaan, että EMMA-hankkeen sisävesi- ja rannikkoliikenteen kokousretki järjestetään keskiviikkona 5.9.2018 ja päätetään osallistumisesta siihen. 
Päätetään osallistumisesta pohjoismaiseen Liikenneturvallisuusfoorumiin 13.-14.9.2018. 
Päätetään osallistumisesta Paikallisliikennepäiville 27.-29.9.2018. 
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är måndagen den 25.6.2018 klockan 11.00. 
Senast publicerat 2018-06-20 16:03:37

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 25—26/2018

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 25/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Mikko Alatalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/786.aspxMikko AlataloCenterns riksdagsgrupp
Jyrki Kasvihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/771.aspxJyrki KasviGröna riksdagsgruppen
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/925.aspxMarkku PakkanenCenterns riksdagsgrupp
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1319.aspxSatu TaavitsainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1134.aspxSofia VikmanSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1056.aspxKalle JokinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/157.aspxKauko JuhantaloCenterns riksdagsgrupp
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pentti Oinonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/936.aspxPentti OinonenBlå riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/375.aspxMarkku RossiCenterns riksdagsgrupp
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi