Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
JsUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
JsUB 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

 Senaste utlåtanden

JsUU 6/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
JsUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
JsUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
34
2019 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Onsdag 20.11.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
jord- och skogsbruksministeriet
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 21.11,2019 kl 10.00. 
Senast publicerat 2019-11-15 11:00:13

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 47—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi