Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
JsUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
JsUB 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

 Senaste utlåtanden

JsUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
JsUU 27/2018 rd
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
JsUU 28/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
14
2019 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Torsdag 26.9.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
verksamhetsledare
Jyrki
Jalkanen
Handelsträdgårdsförbundet rf
4
Statsrådets utredning: Statsrådets skrivelse till riksdagen om meddelandet Gemensamma ansträngningar för att genomföra energiunionen och klimatåtgärderna – att lägga grunden för en framgångsrik övergång till ren energi
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 10.15
konsultativ tjänsteman
Markku
Kinnunen
arbets- och näringsministeriet
jord- och skogsbruksministeriet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 27.9.2019 kl 9.00. 
Senast publicerat 2019-09-20 10:46:44

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 39—43/2019

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi