Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsutskottet

IMG_7974krPuolustus.jpg

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

FsUB 5/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen
FsUB 4/2017 rd
Statsrådets försvarspolitiska redogörelse
FsUB 3/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten

 Senaste utlåtanden

FsUU 9/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
FsUU 6/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
FsUU 5/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
49
2018 rd
Försvarsutskottet
Onsdag 27.6.2018 kl. 10.00
1
Övriga ärenden
2
Namnupprop
3
Beslutförhet
4
Statsrådets utredning om ett närmare bilateralt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
försvarsminister
Jussi
Niinistö
försvarsministeriet
5
Mötet i Europeiska unions råd 25.6.2018 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
försvarsminister
Jussi
Niinistö
försvarsministeriet
6
Naton puolustusministerikokous, Pohjoisen ryhmän ministerikokous, Saksan johtama kehysvaltioryhmän ministerikokous ja D-ISIS-ministerikokous 6-8.6.2018
Utskottets eget ärende
EÄ 25/2018 rd
Utskottet hör: 
försvarsminister
Jussi
Niinistö
försvarsministeriet
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på onsdagen 5.9.2018 kl 9.30. 
Senast publicerat 2018-06-20 15:54:15

 Veckoplan

Försvarsutskottet
Veckoplan för veckan 25/2018

 Mötesplan

Försvarsutskottet
Mötesplan för veckorna 23—26/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Ilkka Kanervahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Thomas Blomqvisthttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/923.aspxThomas BlomqvistSvenska riksdagsgruppen
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/967.aspxTimo HeinonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1335.aspxMarisanna JarvaCenterns riksdagsgrupp
Antti Kaikkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/772.aspxAntti KaikkonenCenterns riksdagsgrupp
Seppo Kääriäinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/202.aspxSeppo KääriäinenCenterns riksdagsgrupp
Krista Mikkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1298.aspxKrista MikkonenGröna riksdagsgruppen
Markus Mustajärvihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/802.aspxMarkus MustajärviVänsterförbundets riksdagsgrupp
Riitta Mäkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1380.aspxRiitta MäkinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/214.aspxLea MäkipääBlå riksdagsgruppen
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/887.aspxSirpa PaateroSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/925.aspxMarkku PakkanenCenterns riksdagsgrupp
Jaana Pelkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1098.aspxJaana PelkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mika Raatikainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1275.aspxMika RaatikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eero Reijonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/796.aspxEero ReijonenCenterns riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1134.aspxSofia VikmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/913.aspxEerikki ViljanenCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Heikki Savola, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, utskottskanslisekreterare
09 432 2078

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Försvarsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078
puv(at)riksdagen.fi