Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

SivistysValiokunta.jpg 

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 2/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
KuUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
KuUB 22/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

 Senaste utlåtanden

KuUU 19/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
KuUU 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare
KuUU 17/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
2
2018 rd
Kulturutskottet
Onsdag 14.2.2018 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Krista Kiurus begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kulturutskottet
Riksdagen godkände begäran om befrielse 13.2.2018. 
4
Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU 2018
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Ville
Korhonen
statsrådets kansli
EU-samordnare
Henrik
Ruso
undervisnings- och kulturministeriet
5
Statsrådets utredning: Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019-2020)
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 11.50
industriråd
Liisa
Heikinheimo
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Eeva-Liisa
Kortekallio
arbets- och näringsministeriet
bilaga
undervisningsråd
Petteri
Kauppinen
undervisnings- och kulturministeriet
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 15.2.2018 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2019-07-11 09:05:52

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 25/2019

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckan 25/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Kristiina Hyrri, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
p. 09 432 2179

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi