Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
ShUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
ShUB 41/2018 rd
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

 Senaste utlåtanden

ShUU 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter
ShUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet
ShUU 11/2018 rd
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
10
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Tisdag 24.9.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
Regeringens proposition
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
5
Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Heidi
Kaila
statsrådets kansli
direktör för internationella ärenden, överdirektör
Veli-Mikko
Niemi
social- och hälsovårdsministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 27.9.2019 kl 10.00. 
Senast publicerat 2019-09-24 11:29:54

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 39—44/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi