Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 4/2018 rd
Motion om eutanasi för en god död
ShUB 3/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016
ShUB 1/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension

 Senaste utlåtanden

ShUU 1/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
ShUU 14/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
ShUU 13/2017 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
82
2018 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Måndag 20.8.2018 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 469/2009 lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta muuttamisesta (lisäsuojatodistuksia koskeva valmistuspoikkeus)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller finansieringen av landskapen och vissa andra bestämmelser
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Medborgarinitiativ
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Sambehandling: 
Utskottet hör: 
avdelningschef
Kirsi
Varhila
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
regeringsråd
Pirjo
Kainulainen
social- och hälsovårdsministeriet
regeringssekreterare
Maria
Porko
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Eeva
Mäenpää
finansministeriet
budgetråd
Virpi
Vuorinen
finansministeriet
valdirektör
Arto
Jääskeläinen
justitieministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Rådet för bedömning av lagstiftningen
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
bilaga
professor
Raija
Huhtanen
bilaga
professor
Lasse
Lehtonen
Helsingfors universitet
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
professor
Tuomas
Ojanen
bilaga
medicine doktor, docent
Juha
Teperi
bilaga
juris magister
Niklas
Vainio
bilaga
professor
Tomi
Voutilainen
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
biträdande professor
Ida
Koivisto
6
Valiokunnan kokousaikataulut
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på måndag 3.9.2018 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2018-08-19 13:52:27

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 34/2018

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckan 34/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/938.aspxHannakaisa HeikkinenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen
Arja Juvonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1129.aspxArja JuvonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/573.aspxNiilo KeränenCenterns riksdagsgrupp
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1150.aspxAnne LouhelainenBlå riksdagsgruppen
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Aino-Kaisa Pekonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1097.aspxAino-Kaisa PekonenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/242.aspxPekka PuskaCenterns riksdagsgrupp
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Veronica Rehn-Kivihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1374.aspxVeronica Rehn-KiviSvenska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Kristiina Salonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1102.aspxKristiina SalonenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1321.aspxMartti TaljaCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/925.aspxMarkku PakkanenCenterns riksdagsgrupp
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/811.aspxAila PaloniemiCenterns riksdagsgrupp
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1319.aspxSatu TaavitsainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusKristdemokratiska riksdagsgruppen
Matti Vanhanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Eila Mäkipää, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2067, 050 550 7532

Päivi Salo, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2071, 050 529 8539

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi