Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 8/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (bördefördelningsförordningen)
StoUU 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
StoUU 6/2017 rd
Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda)
StoUU 3/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
StoUU 4/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
29
2018 rd
Stora utskottet
Onsdag 20.6.2018 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen mukauttaminen Länsi-Saharan alueeseen soveltuviksi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
4
Statsrådets utredning: EU; Utbildning, Förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kulttuuri ja av; Euroopan uusi kulttuuriohjelma
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet. 
Saapuneet lausunnot
9
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-jatkokirjelmä
Ställningstagandet av kommunikationsutskottet antecknas som inkommet:. 
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. UJ 17/2018 vp 
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (effektivare verkställandet och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler)
Statsrådets U-skrivelse
Ekonomiutskottet: EkUU 35/2018 rd. 
11
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (UTP-direktivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ekonomiutskottet: EkUU 34/2018 rd. 
12
Statsrådets utredning med anledning av avslutande av det andra anpassningsprogrammet för Grekland och eventuella fortsatta åtgärder
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Ställningstagandet av ekonomiutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. EJ 16/2018 vp - E 137/2014 vp 
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt (EJ 16/2018 vp - E 137/2018 vp). 
13
Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Miljöutskottet: MiUU 23/2018 rd. 
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 11/2018 rd. 
Det besluts att fackutskottens utlåtanden skickas för kännedom till statsrådet. 
14
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
15
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
16
Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande av kommissionen och den höga representanten från den 10 november 2017 om den militära rörligheten i Europeiska unionen och övriga aktuella frågon i anslutning till den militära rörligheten
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. EJ 17/2018 vp - E 6/2018 vp 
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
17
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken: En plan för kapitalförvaltningsbolag
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
18
Statsrådets utredning: Toppmöte EU-Japan 2018
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
19
Statsrådets utredning: Utrikesministermöte EU-Celac, 16-17.7.2018
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Selvitysasiat
20
Eurogruppen, ECOFIN-rådet 24.-25.5.2018
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Petteri
Orpo
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimofinanssineuvos Pekka Morénfinanssineuvos Susanna Ikonenlainsäädäntöneuvos Suvi Anttilavaltiovarainministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
21
Eurogruppen, ECOFIN-rådet 21.-22.6.2018
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Petteri
Orpo
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimofinanssineuvos Pekka Morénfinanssineuvos Susanna Ikonenlainsäädäntöneuvos Suvi Anttilavaltiovarainministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
22
Epävirallinen ympäristöministerikokous 10.-11.4.2018
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:rakennusneuvos Teppo Lehtinenerityisasiantuntija Mervi Mattilaympäristöministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
23
Mötet i Europeiska unions råd 25.6.2018 (Rådet för miljöfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:rakennusneuvos Teppo Lehtinenerityisasiantuntija Mervi Mattilaympäristöministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
24
Mötet i Europeiska unions råd 14.5.2018 (Rådet för allmänna frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Sampo
Terho
avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli Siivolavaltioneuvoston kanslialähetystöneuvos Keijo Karjalainenulkoministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
25
Mötet i Europeiska unions råd 26.6.2018, ml. art. 50 (Rådet för allmänna frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Sampo
Terho
avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli Siivolavaltioneuvoston kanslialähetystöneuvos Keijo Karjalainenulkoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
26
Mötet i Europeiska unions råd 28.5.2018 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
27
Mötet i Europeiska unions råd 25.6.2018 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Ärendet behandlar i skriftligt förfarande. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
28
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
29
Övriga ärenden
SuV:n kesäkahvit torstaina 5.7. klo 9.45. 
Matkat:  
-COSAC -pj-kokous Wien su 8.- ma 9.7. (pj + virkamies)  
-Art. 13 -konferenssi Wien ma 17.- ti 18.9. (2 ed. SuV:sta, 2 TaV:sta ja 2 VaV:sta) 
30
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 26.6.2018 kl. 12.30. 
Senast publicerat 2018-06-20 11:20:26

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 26/2018

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 26—31/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Första vice ordförande

 

 

Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1148.aspxMaria LohelaBlå riksdagsgruppen

 Andra vice ordförande

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1126.aspxTytti TuppurainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1346.aspxTouko AaltoGröna riksdagsgruppen
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Hanna Halmeenpäähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1324.aspxHanna HalmeenpääGröna riksdagsgruppen
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1150.aspxAnne LouhelainenBlå riksdagsgruppen
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1321.aspxMartti TaljaCenterns riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/203.aspxRiitta MyllerSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/605.aspxRaija VahasaloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, utskottskanslisekreterare
09 432 2068

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Satu Tuomikorpi, sakkunnig
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2068
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi