Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
StoUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
StoUU 5/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
StoUU 6/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
28
2019 rd
Stora utskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 13.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet lausunnot
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (förutsättningar för åtkomst till Etias)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Förvaltningsutskottet: FvUU 9/2019 rd. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
4
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Selvitysasiat
5
Mötet i Europeiska unions råd 14.-15.10.2019 (maatalous- ja kalastusneuvosto 14.-15.10.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajanaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
6
Mötet i Europeiska unions råd 18.11.2019 (maatalous- ja kalastusneuvosto 18.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajanaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
7
Mötet i Europeiska unions råd 15.10.2019 (Yleisten asioiden neuvosto 15.10.2019, ml. art. 50)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-avustaja Johanna Kaunisvaaravaltioneuvoston kansliavastuuvirkamies Keijo Karjalainen ulkoministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
8
Mötet i Europeiska unions råd 19.11.2019 (Yleisten asioiden neuvosto 19.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-avustaja Johanna Kaunisvaaravaltioneuvoston kansliavastuuvirkamies Keijo Karjalainen ulkoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
9
Epävirallinen kauppaministerikokous 1.10.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Ville
Skinnari
Avustajanaan:osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä ulkoministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
10
Mötet i Europeiska unions råd 21.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 21.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Ville
Skinnari
Avustajanaan:osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä ulkoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
11
Mötet i Europeiska unions råd 21.-22.11.2019 (koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 21.-22.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Hanna
Kosonen
Avustajinaan:opetusneuvos Johanna Hulkkokulttuuriasiainneuvos Mikko Missiopetus- ja kulttuuriministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Selvitysasiat kirjallisessa menettelyssä
12
Mötet i Europeiska unions råd 14.10.2019 (ulkoasiainneuvosto 14.10.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
13
Toissijaisuusasioiden lista
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
14
Övriga ärenden
- ​Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen illalliskutsu suurelle valiokunnalle to 21.11.2019 klo 18.00-20.30, Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11. Yhteiskuljetus illalliselle klo 17.40 Pikkuparlamentin edestä. 
- Eduskunnan suuren valiokunnan ja suomalaismeppien tapaaminen pe 22.11.2019 klo 8.30-10.00, Arkadia-sali. 
- LXII COSAC-kokous su 1. - ti 3.12.2019, Helsinki. Delegaatio: pj Hassi, vpj Mäkelä, ed. Hopsu, ed. Kiljunen, ed. Satonen ja ed. Ovaska. 
15
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 20.11.2019 kl. 12.30 
Senast publicerat 2019-11-14 12:43:48

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 46/2019

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 46—1/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Förste vice ordförande

 

 

 Andre vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi