Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 2/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
EkUB 1/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

EkUU 2/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
EkUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
EkUU 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
25
2019 rd
Ekonomiutskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärdsmotion om att främja utnyttjandet av små kärnreaktorer
Åtgärdsmotion
Utskottet hör: 
överingenjör
Jorma
Aurela
arbets- och näringsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Jaakko
Louvanto
arbets- och näringsministeriet
bilaga
4
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Aleksi
Kaakinen
finansministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Tuukka
Taipale
finansministeriet
chefsanalytiker
Sampo
Alhonsuo
Finansinspektionen
bilaga
Senior Advisor
Päivi
Tissari
Finlands Bank
bilaga
chefsekonomist, krishanteringsexpert
Hanna
Westman
Verket för finansiell stabilitet
bilaga
direktör, chefsekonom
Veli-Matti
Mattila
Finanssiala ry
bilaga
professor
Seppo
Villa
bilaga
politices doktor
Peter
Nyberg
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor of practice
Vesa
Vihriälä
bilaga
Inkallad frånvarande: 
professor
Antti
Ripatti
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 19.11.2019 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2019-11-14 15:45:46

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 46/2019

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 46—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi