Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

IMG_7899kr_Talous.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag
EkUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
EkUB 12/2018 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017

 Senaste utlåtanden

EkUU 37/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
EkUU 36/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om digitala fasta driftställen
EkUU 35/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (effektivare verkställandet och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
87
2018 rd
Ekonomiutskottet
Tisdag 23.10.2018 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
En kompletterande skrivelse UJ 22/2018 rd - U 72/2018 rd har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Allmän debatt. 
5
Statsrådets utredning: Kommissionens tillkännagivande – Preliminär förteckning över koldioxidläckagesektorer 2021–2030
Statsrådets E-utredning
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Hannu
Koivurinta
finansministeriet
verkställande direktör
Anssi
Pihkala
Hansel Ab
forskare
Elisa
Aalto
Konkurrens- och konsumentverket
bilaga
chef för juridiska ärenden
Arto
Sulonen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
expert
Jukka
Lehtonen
Finlands näringsliv rf
chef för konkurrensfrågor
Satu
Grekin
Företagarna i Finland rf
jurist
Mikko
Tähkänen
Kyrkostyrelsen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
Förberedande debatt förs. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 24.10.2018 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2018-10-19 14:52:09

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 43—50/2018

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 43/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/972.aspxHarri JaskariSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1328.aspxHarry HarkimoLiike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1121.aspxLauri IhalainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/935.aspxEero LehtiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/214.aspxLea MäkipääBlå riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1312.aspxHanna SarkkinenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen
Antero Vartiahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1329.aspxAntero VartiaGröna riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/375.aspxMarkku RossiCenterns riksdagsgrupp
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Rolf Heikkinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2046

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi