Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

EkUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
EkUU 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
EkUU 70/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
9
2019 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 26.9.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor
Statsrådets E-utredning
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
4
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska entralbanken: Första rapporten om framstegen med att minska nödlidande lån i Europa
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
EU-medarbetare
Henri
Jaakkola
finansministeriet
Finlands Bank
Finansinspektionen
Verket för finansiell stabilitet
Finlands näringsliv rf
ledande expert
Ingalill
Aspholm
Finanssiala ry
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
professor
Seppo
Villa
verkställande direktör
Juho
Romakkaniemi
Centralhandelskammaren
politices doktor
Juha
Tarkka
politices doktor
Peter
Nyberg
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 27.9.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-09-20 16:40:59

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 39—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi