Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsutskottet

IMG_7944kr_Tarkastus.jpg

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

ReUB 11/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
ReUB 10/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
ReUB 9/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015—2018

 Senaste utlåtanden

ReUU 15/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
ReUU 13/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport
ReUU 12/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
3
2019 rd
Revisionsutskottet
Torsdag 5.9.2019 kl. 12.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 10.9.2019 kl. 12.30/11.9.2019 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2019-06-26 12:10:37

 Veckoplan

Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 36/2019

 Mötesplan

Revisionsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Nora Grönholm, utskottsråd
utskottets sekreterare
p. 09 432 3303, 050 594 2423

Heidi Silvennoinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, överinspektör
09 432 3314, 050 594 2421

Ulla Taari, utskottskanslisekreterare
09 432 2094

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

Revisionsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2094
trv(at)riksdagen.fi