Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsutskottet

IMG_7944kr_Tarkastus.jpg

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

ReUB 1/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
ReUB 2/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017
ReUB 9/2017 rd
Riksdagens budget- och tillsynsbefogenheter

 Senaste utlåtanden

ReUU 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
ReUU 8/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
ReUU 5/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
47
2018 rd
Revisionsutskottet
Onsdag 5.9.2018 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning med anledning av avslutande av det andra anpassningsprogrammet för Grekland och eventuella fortsatta åtgärder
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Statsrådets utredning: En gemensam skyddsspärr för den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 15/2018 vp - E 43/2017 vp har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
6
Regeringens årsberättelse 2017
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
Berättelse
Berättelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
*
Utskottets utlåtande
*
Utskottets utlåtande
*
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 13/2018 rd. 
Grundlagsutskottet: GrUU 22/2018 rd. 
Finansutskottet: FiUU 9/2018 rd. 
7
Utskottets arbete på hösten
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 11.9.2018 kl. 12.30. 
Senast publicerat 2018-08-16 17:12:08

 Veckoplan

Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 36/2018

 Mötesplan

Revisionsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/921.aspxJohanna KarimäkiGröna riksdagsgruppen
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/935.aspxEero LehtiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1148.aspxMaria LohelaBlå riksdagsgruppen
Eero Reijonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/796.aspxEero ReijonenCenterns riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1128.aspxKaj TurunenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Toimi Kankaanniemihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/175.aspxToimi KankaanniemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp
Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Heidi Silvennoinen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 3314, 050 594 2421

Nora Grönholm, utskottsråd
(tjänstledig t.o.m. 27.11.2018)

Tiina Vihtonen, forskare
09 432 3313, 050 410 0033

Ulla Taari, utskottskanslisekreterare
09 432 2094

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

Revisionsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2094
trv(at)riksdagen.fi