Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

IMG_7847rk_Tyoelamajatasaarvo.jpg

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
AjUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
AjUB 16/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

 Senaste utlåtanden

AjUU 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration
AjUU 9/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
AjUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
6
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Torsdag 5.9.2019 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse E 96/2017 vp - EJ 6/2019 vp har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 6.9.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-06-27 12:21:57

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 36/2019

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Maiju Tuominen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2293, 046 920 0836

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi