Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

IMG_7847rk_Tyoelamajatasaarvo.jpg

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
AjUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
AjUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

AjUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
AjUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
AjUU 1/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
23
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
chef för sociala frågor
Pirjo
Väänänen
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
jurist
Samppa
Koskela
STTK rf
bilaga
ledande expert
Vesa
Rantahalvari
Finlands näringsliv rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Akava ry
bilaga
Företagarna i Finland rf
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
chef för sociala frågor
Pirjo
Väänänen
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
jurist
Samppa
Koskela
STTK rf
ledande expert
Vesa
Rantahalvari
Finlands näringsliv rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Företagarna i Finland rf
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Akava ry
6
Övriga ärenden
Valiokunnan joulutervehdykset. 
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 19.11.2019 kl. 12.15. 
Senast publicerat 2019-11-14 16:41:04

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 46—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Maiju Tuominen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2293, 046 920 0836

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi