Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 7/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
UtUB 6/2018 rd
Verksamhetsberättelse för 2017 från Finlands delegation i Nordiska rådet
UtUB 5/2018 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017

 Senaste utlåtanden

UtUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
UtUU 8/2018 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i internationell krishantering
UtUU 7/2018 rd
Statsrådets utredning: konventionen om kärnvapenförbud

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
59
2018 rd
Utrikesutskottet
Onsdag 5.9.2018 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande och till försvarsutskottet för utlåtande. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
6
Europeiska rådet 28.-29.6.2018
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Antecknas ha utdelats till utskottet: Antecknas ha utdelats till utskottet: rapport från Europeiska rådet i juni samt slutsatser från Europeiska rådet och enligt artikel 50 (skriftligt 4.7.2018). 
7
Statsrådets utredning om ett närmare bilateralt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland
Statsrådets USP-utredning
USP-kompletterande utredning
Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Malediivien tilanteen johdosta käyttöön otettavat rajoittavat toimenpiteet
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Antecknas ha inkommit:. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess tills rådet har fattat beslut i ärendet. 
9
Statsrådets utredning om utredning om inrättande av ett militärt rådgivande uppdrag i Centralafrikanska republiken (EUMAM RCA)
Statsrådets USP-utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 18/2018 vp - UTP 30/2014 vp har inkommit till riksdagen. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess tills rådet har fattat beslut i ärendet. 
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tors 6.9.2018 kl 12.00. 
Senast publicerat 2018-08-14 18:30:22

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 36/2018

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 36—51/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Matti Vanhanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Pertti Salolainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/259.aspxPertti SalolainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen
Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Seppo Kääriäinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/202.aspxSeppo KääriäinenCenterns riksdagsgrupp
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/811.aspxAila PaloniemiCenterns riksdagsgrupp
Antti Rinnehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1274.aspxAntti RinneSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Lenita Toivakkahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/932.aspxLenita ToivakkaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jutta Urpilainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/808.aspxJutta UrpilainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Stefan Wallinhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/910.aspxStefan WallinSvenska riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Antti Kaikkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/772.aspxAntti KaikkonenCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kanervahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1148.aspxMaria LohelaBlå riksdagsgruppen
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Jaana Pelkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1098.aspxJaana PelkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Tarja Haapakoski, utskottskanslisekreterare
09 432 2106

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi