Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
UtUB 4/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
UtUB 2/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

 Senaste utlåtanden

UtUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
UtUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
32
2019 rd
Utrikesutskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Mötet i Europeiska unions råd 12.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto puolustusministerikokoonpanossa)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Antecknas ha inkommit: puolustusministeriön raportti 13.11.2019. 
Utskottet hör: 
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
försvarsministeriet
ministerns militärrådgivare
Jyri
Raitasalo
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Sanna
Laaksonen
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Elina
Saarimaa
försvarsministeriet
4
Epävirallinen kauppaministerikokous 1.10.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Antecknas ha inkommit: utrikesministeriets rapport 18.10.2019. 
Utskottet hör: 
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
utrikesministeriet
avdelningschef
Ilkka-Pekka
Similä
utrikesministeriet
5
Mötet i Europeiska unions råd 21.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 21.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha inkommit: utrikesministeriets målsättningspromemoria 12.11.2019. 
Utskottet hör: 
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
utrikesministeriet
avdelningschef
Ilkka-Pekka
Similä
utrikesministeriet
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 26.11.2019 kl. 12.00 
Senast publicerat 2019-11-15 10:21:35

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 44/2019

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 24—25/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi