Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller riksdagen, republikens president, statsrådet samt utrikesministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
FsDD
6
2019 rd
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Torsdag 17.10.2019 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
biträdande chef, konteramiral
Markku
Hassinen
Gränsbevakningsväsendet
bilaga
styrnings- och utvecklingsdirektör
Taito
Vainio
inrikesministeriet
bilaga
direktör
Jukka
Aaltonen
Nödcentralsverket
bilaga
huvudförtroendeman
Pekka
Lassila
Finlands Polisorganisationers Förbund rf
bilaga
Kysymykset UM:n ministereille: kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari 23.10. klo 12.45, ulkoministeri Haavisto 24.10. klo 13.30 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 23.10.2019 kl. 9.00 
Senast publicerat 2019-10-16 14:52:08

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Sanna Turpeinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen,utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050