Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller riksdagen, republikens president, statsrådet samt utrikesministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
FsDD
19
2019 rd
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Onsdag 11.12.2019 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 4.12.2019 hyväksyminen
Övrigt ärende
Ärendet har inkommit till delegationen. 
Delegationen har hört: 
analytiker
Juho-Pekka
Jortama
Statens arbetsmarknadsverk
konsultativ tjänsteman
Jarmo
Huotari
Statens arbetsmarknadsverk
Delegationens förslag till beslut: Godkänns. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-12-05 15:17:33

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Sanna Turpeinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen,utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050