Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och frågor i anknytning till kommunekonomin när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KhDD
10
2019 rd
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Tisdag 19.11.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
justitieministeriet
ekonomidirektör
Mikko
Staff
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Hanna
Onwen-Huma
social- och hälsovårdsministeriet
specialmedarbetare
Anna
Abrahamsson
justitieministeriet
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Lääketeollisuus ry
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på torsdag 21.11.2019 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2019-11-14 15:04:33

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

​Hellevi Ikävalko, utskottsråd
09 432 2100, 050 550 7490

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050